Univers_team

High روزانه

۱۰ ماه قبل highstreet های‌استریت
بازه زمانی:
  • ۱۰ ماه قبل
    ارز High
    پس از چندبار برخورد به خط روند نزولی خود  الان بار دیگر نزدیک به خط روند شده در صورت شکست موفق می‌توان شاهد صعود باشیم
    قیمت الان 1.2