تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۸۵۵
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Heroes & Empires از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۴۴.۸۲ ت
Jul 13, 2024
$0.000766
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۴۴.۷۳ ت
Jul 10, 2024
$0.000758
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۴۶.۱۰ ت
Jul 07, 2024
$0.000761
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۴۹.۷۴ ت
Jul 04, 2024
$0.000805
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۵۰.۶۹ ت
Jul 01, 2024
$0.000817
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۴۹.۹۲ ت
Jun 28, 2024
$0.000810
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۵۱.۵۸ ت
Jun 25, 2024
$0.000842
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۴۸.۴۱ ت
Jun 22, 2024
$0.000815
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۴۹.۹۸ ت
Jun 19, 2024
$0.000844
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۴۸.۶۶ ت
Jun 16, 2024
$0.000830
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۴۹.۷۲ ت
Jun 13, 2024
$0.000843
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۵۱.۹۶ ت
Jun 10, 2024
$0.000880
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۵۶.۹۷ ت
Jun 07, 2024
$0.000970
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۵۶.۱۱ ت
Jun 04, 2024
$0.000950
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۵۶.۹۷ ت
Jun 01, 2024
$0.000967
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۵۵.۲۸ ت
May 29, 2024
$0.000946
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۵۰.۴۲ ت
May 26, 2024
$0.000881
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۵۱.۶۱ ت
May 23, 2024
$0.000898
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۳.۱۰ ت
May 20, 2024
$0.000894
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۵.۴۱ ت
May 17, 2024
$0.000946
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۵.۹۰ ت
May 14, 2024
$0.000943
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۹.۸۲ ت
May 11, 2024
$0.000976
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۰.۸۵ ت
May 08, 2024
$0.000989
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۸.۱۴ ت
May 05, 2024
$0.000951
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۱.۱۲ ت
May 02, 2024
$0.000989
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۰.۶۹ ت
Apr 29, 2024
$0.000997
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۲.۸۳ ت
Apr 26, 2024
$0.000986
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۴.۰۴ ت
Apr 23, 2024
$0.000979
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۶.۸۱ ت
Apr 20, 2024
$0.001004
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۶۴.۳۷ ت
Apr 17, 2024
$0.000967
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۶۵.۴۶ ت
Apr 14, 2024
$0.000941
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۶۶.۳۱ ت
Apr 11, 2024
$0.001020
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۶۵.۸۹ ت
Apr 08, 2024
$0.001031
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۶۸.۷۱ ت
Apr 05, 2024
$0.001059
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۶۸.۳۳ ت
Apr 02, 2024
$0.001083
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۶۷.۱۸ ت
Mar 30, 2024
$0.001083
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۶۶.۷۱ ت
Mar 27, 2024
$0.001083
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۶۷.۰۹ ت
Mar 24, 2024
$0.001081
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۶۶.۱۲ ت
Mar 21, 2024
$0.001078
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۶۶.۹۸ ت
Mar 18, 2024
$0.001110
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۶۹.۸۸ ت
Mar 15, 2024
$0.001163
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۶۱.۸۹ ت
Mar 12, 2024
$0.001037
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۶۳.۱۶ ت
Mar 09, 2024
$0.001056
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۶۱.۳۴ ت
Mar 06, 2024
$0.001028
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۵۵.۳۴ ت
Mar 03, 2024
$0.000933
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۵۲.۳۷ ت
Feb 29, 2024
$0.000896
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۴۸.۹۳ ت
Feb 26, 2024
$0.000853
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۵۱.۴۲ ت
Feb 23, 2024
$0.000896
۰۱ اسفند ۱۴۰۲
۴۹.۲۶ ت
Feb 20, 2024
$0.000874
۲۸ بهمن ۱۴۰۲
۴۹.۵۲ ت
Feb 17, 2024
$0.000888