تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۸۴
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Green Beli از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۵۷.۸۰ ت
Jul 16, 2024
$0.000997
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۵۸.۶۹ ت
Jul 13, 2024
$0.001003
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۶۰.۰۰ ت
Jul 10, 2024
$0.001017
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۶۱.۰۴ ت
Jul 07, 2024
$0.001007
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۶۲.۱۳ ت
Jul 04, 2024
$0.001006
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۶۳.۶۶ ت
Jul 01, 2024
$0.001027
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۶۴.۴۱ ت
Jun 28, 2024
$0.001046
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۶۴.۳۴ ت
Jun 25, 2024
$0.001050
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۶۲.۶۱ ت
Jun 22, 2024
$0.001055
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۶۲.۷۰ ت
Jun 19, 2024
$0.001058
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۶۲.۵۶ ت
Jun 16, 2024
$0.001067
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۶۵.۲۴ ت
Jun 13, 2024
$0.001106
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۶۲.۸۸ ت
Jun 10, 2024
$0.001064
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۶۲.۷۱ ت
Jun 07, 2024
$0.001067
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۶۴.۸۹ ت
Jun 04, 2024
$0.001099
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۶۴.۷۱ ت
Jun 01, 2024
$0.001098
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۶۴.۲۸ ت
May 29, 2024
$0.001101
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۶۴.۶۶ ت
May 26, 2024
$0.001129
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۶۵.۲۵ ت
May 23, 2024
$0.001135
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۸.۱۴ ت
May 20, 2024
$0.001147
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۷.۱۱ ت
May 17, 2024
$0.001146
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۲.۵۹ ت
May 14, 2024
$0.001225
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۵.۰۰ ت
May 11, 2024
$0.001060
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۳.۰۱ ت
May 08, 2024
$0.001024
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۱.۲۰ ت
May 05, 2024
$0.001001
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۳.۸۸ ت
May 02, 2024
$0.001033
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۶.۵۲ ت
Apr 29, 2024
$0.001093
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۶.۹۹ ت
Apr 26, 2024
$0.001051
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۰.۷۶ ت
Apr 23, 2024
$0.001082
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۲.۰۳ ت
Apr 20, 2024
$0.001082
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۷۳.۳۱ ت
Apr 17, 2024
$0.001101
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۷۸.۳۲ ت
Apr 14, 2024
$0.001126
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۷۸.۹۰ ت
Apr 11, 2024
$0.001214
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۷۸.۷۶ ت
Apr 08, 2024
$0.001232
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۸۳.۶۳ ت
Apr 05, 2024
$0.001289
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۶۶.۸۲ ت
Apr 02, 2024
$0.001059
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۷۱.۳۴ ت
Mar 30, 2024
$0.001150
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۷۱.۹۰ ت
Mar 27, 2024
$0.001168
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۷۱.۸۸ ت
Mar 24, 2024
$0.001159
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۷۰.۶۱ ت
Mar 21, 2024
$0.001151
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۶۹.۴۸ ت
Mar 18, 2024
$0.001151
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۶۶.۴۰ ت
Mar 15, 2024
$0.001105
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۷۰.۱۲ ت
Mar 12, 2024
$0.001175
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۶۴.۹۵ ت
Mar 09, 2024
$0.001086
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۶۲.۱۵ ت
Mar 06, 2024
$0.001042
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۶۲.۴۰ ت
Mar 03, 2024
$0.001052
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۶۴.۵۲ ت
Feb 29, 2024
$0.001104
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۶۴.۵۲ ت
Feb 26, 2024
$0.001125
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۶۵.۷۱ ت
Feb 23, 2024
$0.001145
۰۱ اسفند ۱۴۰۲
۶۴.۴۶ ت
Feb 20, 2024
$0.001144