تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۸۵۵
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Governor DAO از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۲,۱۴۲.۳۸ ت
Jul 11, 2024
$0.036480
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲,۳۰۸.۱۷ ت
Jul 07, 2024
$0.038085
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۲,۳۶۷.۱۳ ت
Jul 03, 2024
$0.038393
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۲,۴۳۱.۸۱ ت
Jun 29, 2024
$0.039696
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۲,۳۴۳.۸۹ ت
Jun 25, 2024
$0.038258
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۲,۳۷۷.۵۳ ت
Jun 21, 2024
$0.040001
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۲,۴۳۶.۰۹ ت
Jun 17, 2024
$0.041510
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۲,۴۸۱.۶۸ ت
Jun 13, 2024
$0.042080
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۲,۶۸۴.۱۴ ت
Jun 09, 2024
$0.045423
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۲,۶۳۳.۴۵ ت
Jun 05, 2024
$0.045113
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۳,۰۲۱.۵۷ ت
Jun 01, 2024
$0.051309
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۳,۱۶۶.۰۰ ت
May 28, 2024
$0.054845
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۲,۹۴۵.۸۷ ت
May 24, 2024
$0.050601
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۶۹۳.۳۰ ت
May 20, 2024
$0.045344
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۵۶۵.۵۱ ت
May 16, 2024
$0.043670
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۷۱۶.۷۳ ت
May 12, 2024
$0.044669
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۶۹۱.۰۲ ت
May 08, 2024
$0.043746
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۷۳۰.۷۵ ت
May 04, 2024
$0.044256
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۸۹۶.۵۶ ت
Apr 30, 2024
$0.047061
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۹۶۹.۳۹ ت
Apr 26, 2024
$0.046602
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۸۶۳.۷۱ ت
Apr 22, 2024
$0.043871
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۳,۰۳۸.۲۲ ت
Apr 18, 2024
$0.045291
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۳,۲۸۰.۷۲ ت
Apr 14, 2024
$0.047174
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۳,۷۹۵.۶۵ ت
Apr 10, 2024
$0.058452
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۳,۲۷۴.۹۵ ت
Apr 06, 2024
$0.050470
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۳,۴۳۸.۰۷ ت
Apr 02, 2024
$0.054522
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۳,۴۱۷.۱۷ ت
Mar 29, 2024
$0.055295
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۳,۷۴۱.۳۱ ت
Mar 25, 2024
$0.060604
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۳,۱۸۸.۰۰ ت
Mar 21, 2024
$0.052005
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۳,۲۱۲.۸۳ ت
Mar 17, 2024
$0.053743
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۴,۱۶۶.۳۵ ت
Mar 13, 2024
$0.069792
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۳,۴۵۹.۵۴ ت
Mar 09, 2024
$0.057883
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۳,۵۳۲.۶۳ ت
Mar 05, 2024
$0.058565
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۳,۰۳۱.۸۲ ت
Mar 01, 2024
$0.051213
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۲,۸۱۹.۰۶ ت
Feb 26, 2024
$0.049157
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۲,۸۱۰.۶۴ ت
Feb 22, 2024
$0.049333
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۳,۰۳۵.۰۳ ت
Feb 18, 2024
$0.054199
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۲,۶۸۷.۸۸ ت
Feb 14, 2024
$0.048733
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۲,۶۱۳.۱۲ ت
Feb 10, 2024
$0.047628
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۲,۵۳۲.۳۲ ت
Feb 06, 2024
$0.045758
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۲,۸۲۳.۱۵ ت
Feb 02, 2024
$0.048468
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۲,۷۳۳.۵۸ ت
Jan 29, 2024
$0.048037
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۲,۴۷۳.۵۹ ت
Jan 25, 2024
$0.044551
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۲,۷۵۲.۳۹ ت
Jan 21, 2024
$0.051150
۲۷ دی ۱۴۰۲
۳,۰۸۳.۶۴ ت
Jan 17, 2024
$0.057746
۲۳ دی ۱۴۰۲
۲,۸۷۵.۰۸ ت
Jan 13, 2024
$0.054797
۱۹ دی ۱۴۰۲
۲,۸۷۱.۰۸ ت
Jan 09, 2024
$0.055805
۱۵ دی ۱۴۰۲
۲,۹۱۶.۹۹ ت
Jan 05, 2024
$0.056571
۱۱ دی ۱۴۰۲
۲,۶۷۶.۳۴ ت
Jan 01, 2024
$0.052280
۰۷ دی ۱۴۰۲
۲,۶۵۹.۶۴ ت
Dec 28, 2023
$0.052564