تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۲۶
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Gourmet Galaxy از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۴۹۹.۵۰ ت
Jul 15, 2024
$0.008538
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۵۱۱.۲۵ ت
Jul 11, 2024
$0.008702
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۵۶۲.۲۱ ت
Jul 07, 2024
$0.009276
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۶۰۸.۲۱ ت
Jul 03, 2024
$0.009864
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۵۷۲.۱۳ ت
Jun 29, 2024
$0.009339
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۶۲۱.۷۸ ت
Jun 25, 2024
$0.010149
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۶۲۰.۷۸ ت
Jun 21, 2024
$0.010444
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۶۱۸.۴۹ ت
Jun 17, 2024
$0.010538
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۶۲۸.۰۰ ت
Jun 13, 2024
$0.010648
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۵۹۴.۱۰ ت
Jun 09, 2024
$0.010053
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۶۰۱.۵۱ ت
Jun 05, 2024
$0.010304
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۶۱۹.۹۴ ت
Jun 01, 2024
$0.010527
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۵۸۰.۷۹ ت
May 28, 2024
$0.010061
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۶۰۳.۵۰ ت
May 24, 2024
$0.010366
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۶۷.۳۶ ت
May 20, 2024
$0.009552
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۴۸.۱۰ ت
May 16, 2024
$0.011032
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۹۷.۰۴ ت
May 12, 2024
$0.009816
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۳۳.۶۰ ت
May 08, 2024
$0.010300
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۷۴.۴۱ ت
May 04, 2024
$0.009309
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۸۸.۴۴ ت
Apr 30, 2024
$0.009560
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۹۹.۴۹ ت
Apr 26, 2024
$0.009408
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۱۶.۲۰ ت
Apr 22, 2024
$0.009440
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۶۴۲.۹۲ ت
Apr 18, 2024
$0.009584
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۷۰۷.۴۹ ت
Apr 14, 2024
$0.010173
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۸۴۵.۹۶ ت
Apr 10, 2024
$0.013027
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۱,۰۱۸.۲۹ ت
Apr 06, 2024
$0.015692
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۹۱۷.۵۵ ت
Apr 02, 2024
$0.014551
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۱,۰۰۵.۱۴ ت
Mar 29, 2024
$0.016264
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۹۴۴.۶۷ ت
Mar 25, 2024
$0.015302
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۹۸۴.۷۱ ت
Mar 21, 2024
$0.016063
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۸۵۱.۸۹ ت
Mar 17, 2024
$0.014250
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۹۶۹.۱۳ ت
Mar 13, 2024
$0.016234
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۸۶۴.۳۱ ت
Mar 09, 2024
$0.014461
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۹۴۵.۰۷ ت
Mar 05, 2024
$0.015667
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۸۷۷.۶۰ ت
Mar 01, 2024
$0.014824
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۸۳۶.۰۵ ت
Feb 26, 2024
$0.014578
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۸۱۳.۸۶ ت
Feb 22, 2024
$0.014285
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۸۰۹.۸۱ ت
Feb 18, 2024
$0.014461
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۸۳۴.۶۶ ت
Feb 14, 2024
$0.015133
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۸۲۳.۷۰ ت
Feb 10, 2024
$0.015013
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۷۶۳.۷۷ ت
Feb 06, 2024
$0.013801
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۸۴۳.۰۸ ت
Feb 02, 2024
$0.014474
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۷۴۸.۸۵ ت
Jan 29, 2024
$0.013159
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۵۶۸.۶۳ ت
Jan 25, 2024
$0.010241
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۷۰۵.۷۶ ت
Jan 21, 2024
$0.013116
۲۷ دی ۱۴۰۲
۷۶۵.۴۸ ت
Jan 17, 2024
$0.014334
۲۳ دی ۱۴۰۲
۸۴۷.۵۰ ت
Jan 13, 2024
$0.016152
۱۹ دی ۱۴۰۲
۷۴۷.۹۴ ت
Jan 09, 2024
$0.014537
۱۵ دی ۱۴۰۲
۶۹۵.۲۵ ت
Jan 05, 2024
$0.013483
۱۱ دی ۱۴۰۲
۶۷۵.۷۱ ت
Jan 01, 2024
$0.013199