تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۰۲
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Global Virtual Coin از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۲۹۳.۲۷ ت
Jul 19, 2024
$0.005069
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۲۹۴.۲۶ ت
Jul 18, 2024
$0.005091
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۲۹۲.۲۹ ت
Jul 18, 2024
$0.005050
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۲۹۵.۲۱ ت
Jul 17, 2024
$0.005103
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۲۹۸.۴۴ ت
Jul 17, 2024
$0.005143
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۳۰۱.۸۲ ت
Jul 16, 2024
$0.005202
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۳۰۹.۰۷ ت
Jul 16, 2024
$0.005332
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۳۰۰.۳۷ ت
Jul 15, 2024
$0.005151
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۲۹۱.۴۴ ت
Jul 15, 2024
$0.004981
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۲۸۶.۸۴ ت
Jul 14, 2024
$0.004912
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۲۸۳.۰۶ ت
Jul 14, 2024
$0.004871
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۲۸۵.۲۸ ت
Jul 13, 2024
$0.004910
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۲۸۵.۳۷ ت
Jul 13, 2024
$0.004881
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۲۸۱.۷۸ ت
Jul 12, 2024
$0.004790
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۲۸۴.۵۸ ت
Jul 12, 2024
$0.004840
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۲۹۰.۱۶ ت
Jul 11, 2024
$0.004949
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۲۹۰.۰۷ ت
Jul 11, 2024
$0.004939
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۲۹۳.۰۵ ت
Jul 10, 2024
$0.004959
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۲۸۱.۸۴ ت
Jul 10, 2024
$0.004779
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۲۸۲.۸۴ ت
Jul 09, 2024
$0.004774
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۲۸۰.۹۵ ت
Jul 09, 2024
$0.004716
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۳۱۰.۵۸ ت
Jul 08, 2024
$0.005200
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۲۹۶.۹۲ ت
Jul 08, 2024
$0.004962
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۳۰۷.۵۶ ت
Jul 07, 2024
$0.005117
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۳۲۲.۰۸ ت
Jul 07, 2024
$0.005314
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۳۱۵.۰۹ ت
Jul 06, 2024
$0.005191
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۲۹۹.۹۳ ت
Jul 06, 2024
$0.005026
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۳۰۴.۶۶ ت
Jul 05, 2024
$0.004919
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۳۱۹.۷۸ ت
Jul 05, 2024
$0.005166
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۳۲۹.۶۶ ت
Jul 04, 2024
$0.005338
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۳۴۹.۹۰ ت
Jul 04, 2024
$0.005666
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۳۵۱.۱۲ ت
Jul 03, 2024
$0.005696
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۳۸۰.۲۸ ت
Jul 03, 2024
$0.006167
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۳۸۰.۱۱ ت
Jul 02, 2024
$0.006142
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۳۸۰.۷۰ ت
Jul 02, 2024
$0.006135
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۳۹۴.۶۹ ت
Jul 01, 2024
$0.006372
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۴۰۰.۴۱ ت
Jul 01, 2024
$0.006459
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۳۹۶.۴۳ ت
Jun 30, 2024
$0.006368
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۳۹۰.۰۰ ت
Jun 30, 2024
$0.006309
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۳۹۰.۰۵ ت
Jun 29, 2024
$0.006348
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۳۸۴.۶۳ ت
Jun 29, 2024
$0.006278
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۴۰۸.۶۰ ت
Jun 28, 2024
$0.006641
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۴۱۰.۶۰ ت
Jun 28, 2024
$0.006668
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۴۰۹.۵۵ ت
Jun 27, 2024
$0.006650
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۴۲۰.۱۲ ت
Jun 27, 2024
$0.006896
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۴۲۷.۸۰ ت
Jun 26, 2024
$0.007078
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۴۳۴.۱۸ ت
Jun 26, 2024
$0.007197
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۴۴۰.۸۶ ت
Jun 25, 2024
$0.007235
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۴۴۳.۳۰ ت
Jun 25, 2024
$0.007235
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۴۴۶.۳۵ ت
Jun 24, 2024
$0.007306