تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۸۸
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Formation Fi از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۴ مرداد ۱۴۰۳
۱۴.۱۱ ت
Jul 25, 2024
$0.000240
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۱۴.۱۷ ت
Jul 22, 2024
$0.000246
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۱۶.۳۰ ت
Jul 19, 2024
$0.000281
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۶۲ ت
Jul 16, 2024
$0.000183
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۴.۳۷ ت
Jul 13, 2024
$0.000245
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۲.۳۱ ت
Jul 10, 2024
$0.000208
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۸۸ ت
Jul 07, 2024
$0.000196
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱۵.۳۱ ت
Jul 04, 2024
$0.000247
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۴۹.۹۴ ت
Jul 01, 2024
$0.000805
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۴۶.۸۳ ت
Jun 28, 2024
$0.000760
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۴۹.۰۷ ت
Jun 25, 2024
$0.000801
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۴۴.۱۴ ت
Jun 22, 2024
$0.000743
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۴۶.۴۷ ت
Jun 19, 2024
$0.000784
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۴۷.۲۴ ت
Jun 16, 2024
$0.000805
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۴۸.۶۰ ت
Jun 13, 2024
$0.000824
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۵۳.۶۴ ت
Jun 10, 2024
$0.000908
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۵۴.۱۵ ت
Jun 07, 2024
$0.000921
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۵۱.۵۸ ت
Jun 04, 2024
$0.000874
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۵۳.۱۶ ت
Jun 01, 2024
$0.000902
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۴۹.۷۵ ت
May 29, 2024
$0.000852
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۴۹.۴۰ ت
May 26, 2024
$0.000863
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۵۲.۵۰ ت
May 23, 2024
$0.000913
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۵.۵۶ ت
May 20, 2024
$0.000935
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۲.۵۶ ت
May 17, 2024
$0.000898
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۲.۱۹ ت
May 14, 2024
$0.000881
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۳.۴۵ ت
May 11, 2024
$0.000872
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۳.۶۹ ت
May 08, 2024
$0.000872
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۲.۵۷ ت
May 05, 2024
$0.000860
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۵.۱۳ ت
May 02, 2024
$0.000892
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۹.۲۳ ت
Apr 29, 2024
$0.000973
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۷.۰۲ ت
Apr 26, 2024
$0.000895
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۸.۷۷ ت
Apr 23, 2024
$0.000899
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۸.۵۵ ت
Apr 20, 2024
$0.000880
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۶۵.۲۰ ت
Apr 17, 2024
$0.000979
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۶۹.۲۱ ت
Apr 14, 2024
$0.000995
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۷۰.۵۶ ت
Apr 11, 2024
$0.001085
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۶۹.۶۰ ت
Apr 08, 2024
$0.001089
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۷۰.۷۳ ت
Apr 05, 2024
$0.001090
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۷۶.۸۸ ت
Apr 02, 2024
$0.001219
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۸۳.۰۳ ت
Mar 30, 2024
$0.001338
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۷۹.۱۹ ت
Mar 27, 2024
$0.001286
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۹۰.۵۰ ت
Mar 24, 2024
$0.001459
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۸۲.۷۸ ت
Mar 21, 2024
$0.001350
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۸۹.۲۶ ت
Mar 18, 2024
$0.001479
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۱۰۵.۹۰ ت
Mar 15, 2024
$0.001763
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۸۰.۸۰ ت
Mar 12, 2024
$0.001354
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۷۸.۷۵ ت
Mar 09, 2024
$0.001317
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۷۳.۷۹ ت
Mar 06, 2024
$0.001237
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۵۵.۳۲ ت
Mar 03, 2024
$0.000933
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۴۷.۱۹ ت
Feb 29, 2024
$0.000807

افزودن تراکنش

Formation Fi

FORM

  • FORM
  • IRT
  • USD