تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۸۵۵
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Ethermon از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

7.95%
$0.001276
۷۴ تومان
محاسبه با نرخ تتر: ۵۸,۱۱۴ تومان
معاملات روزانه $10,101
ارزش بازار $510,583
عرضه کل 400,000,000 EMON
ارزش بازار رقیق شده $510,583
(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۷۹.۸۸ ت
Jul 13, 2024
$0.001366
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۷۰.۳۰ ت
Jul 10, 2024
$0.001192
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۷۳.۹۹ ت
Jul 07, 2024
$0.001220
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۸۱.۸۴ ت
Jul 04, 2024
$0.001325
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۸۹.۱۵ ت
Jul 01, 2024
$0.001438
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۹۰.۹۲ ت
Jun 28, 2024
$0.001476
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۸۳.۷۸ ت
Jun 25, 2024
$0.001367
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۷۹.۴۰ ت
Jun 22, 2024
$0.001337
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۸۱.۴۶ ت
Jun 19, 2024
$0.001375
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۸۲.۷۳ ت
Jun 16, 2024
$0.001410
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۸۰.۰۹ ت
Jun 13, 2024
$0.001358
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۸۴.۷۱ ت
Jun 10, 2024
$0.001434
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۹۲.۰۰ ت
Jun 07, 2024
$0.001566
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۹۲.۸۰ ت
Jun 04, 2024
$0.001572
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۸۴.۱۱ ت
Jun 01, 2024
$0.001428
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۸۲.۳۲ ت
May 29, 2024
$0.001410
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۷۹.۴۸ ت
May 26, 2024
$0.001388
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۱۰۱.۷۲ ت
May 23, 2024
$0.001770
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۷.۶۵ ت
May 20, 2024
$0.001307
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۴.۷۳ ت
May 17, 2024
$0.001276
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۷.۲۹ ت
May 14, 2024
$0.001304
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۶.۴۰ ت
May 11, 2024
$0.001246
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۰.۰۶ ت
May 08, 2024
$0.001301
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۳.۵۲ ت
May 05, 2024
$0.001367
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۵.۷۱ ت
May 02, 2024
$0.001225
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۲.۴۵ ت
Apr 29, 2024
$0.001354
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۰.۹۲ ت
Apr 26, 2024
$0.001270
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۳.۰۵ ت
Apr 23, 2024
$0.001270
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹۰.۲۴ ت
Apr 20, 2024
$0.001356
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۹۷.۳۵ ت
Apr 17, 2024
$0.001462
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۸۸.۹۰ ت
Apr 14, 2024
$0.001278
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۹۸.۸۶ ت
Apr 11, 2024
$0.001521
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۱۰۶.۶۹ ت
Apr 08, 2024
$0.001670
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۱۱۳.۱۸ ت
Apr 05, 2024
$0.001745
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۱۱۱.۳۶ ت
Apr 02, 2024
$0.001766
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۹۵.۶۹ ت
Mar 30, 2024
$0.001542
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۱۱۲.۰۱ ت
Mar 27, 2024
$0.001819
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۱۰۳.۷۵ ت
Mar 24, 2024
$0.001673
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۱۰۵.۸۸ ت
Mar 21, 2024
$0.001727
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۱۰۰.۸۱ ت
Mar 18, 2024
$0.001671
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۱۰۹.۷۲ ت
Mar 15, 2024
$0.001826
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۱۰۴.۷۱ ت
Mar 12, 2024
$0.001755
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۱۰۳.۹۷ ت
Mar 09, 2024
$0.001739
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۱۰۰.۴۷ ت
Mar 06, 2024
$0.001684
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۱۰۵.۸۰ ت
Mar 03, 2024
$0.001784
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۱۱۷.۴۹ ت
Feb 29, 2024
$0.002011
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۹۰.۲۱ ت
Feb 26, 2024
$0.001573
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۸۷.۶۹ ت
Feb 23, 2024
$0.001528
۰۱ اسفند ۱۴۰۲
۹۱.۹۶ ت
Feb 20, 2024
$0.001632
۲۸ بهمن ۱۴۰۲
۹۵.۴۲ ت
Feb 17, 2024
$0.001712