تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۸۵۵
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت EHash از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳

1.77%
$0.010726
۶۲۳ تومان
محاسبه با نرخ تتر: ۵۸,۱۶۱ تومان
معاملات روزانه $11,838
ارزش بازار $0
عرضه کل 0 EHASH
ارزش بازار رقیق شده $214,528
(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۶۲۲.۹۷ ت
Jul 11, 2024
$0.010603
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۶۹۲.۸۳ ت
Jul 07, 2024
$0.011431
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۷۰۳.۷۱ ت
Jul 03, 2024
$0.011413
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۷۳۲.۳۷ ت
Jun 29, 2024
$0.011955
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۷۲۵.۵۲ ت
Jun 25, 2024
$0.011842
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۶۷۱.۴۰ ت
Jun 21, 2024
$0.011296
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۷۰۰.۰۴ ت
Jun 17, 2024
$0.011928
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۷۱۹.۷۱ ت
Jun 13, 2024
$0.012203
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۷۲۷.۶۹ ت
Jun 09, 2024
$0.012314
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۷۰۹.۵۶ ت
Jun 05, 2024
$0.012155
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۷۴۲.۱۲ ت
Jun 01, 2024
$0.012602
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۱,۰۳۵.۶۹ ت
May 28, 2024
$0.017941
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۷۶۸.۱۸ ت
May 24, 2024
$0.013195
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۴۴.۳۸ ت
May 20, 2024
$0.012532
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۳۴.۴۳ ت
May 16, 2024
$0.012501
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۸۱.۷۱ ت
May 12, 2024
$0.012853
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۷۴.۵۱ ت
May 08, 2024
$0.012590
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۶۱.۴۶ ت
May 04, 2024
$0.012340
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۴۰.۱۲ ت
Apr 30, 2024
$0.012024
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۷۳.۸۲ ت
Apr 26, 2024
$0.012144
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۱۴.۷۰ ت
Apr 22, 2024
$0.012481
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۷۲۰.۶۳ ت
Apr 18, 2024
$0.010742
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۷۳۱.۸۴ ت
Apr 14, 2024
$0.010523
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۸۸۹.۳۸ ت
Apr 10, 2024
$0.013696
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۷۸۳.۳۹ ت
Apr 06, 2024
$0.012073
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۹۰۳.۹۷ ت
Apr 02, 2024
$0.014335
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۱,۱۵۱.۷۱ ت
Mar 29, 2024
$0.018636
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۱,۴۴۶.۷۸ ت
Mar 25, 2024
$0.023436
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۱,۰۷۹.۶۷ ت
Mar 21, 2024
$0.017612
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۱,۱۱۰.۰۴ ت
Mar 17, 2024
$0.018568
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۱,۰۹۲.۵۳ ت
Mar 13, 2024
$0.018301
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۱,۰۲۳.۹۳ ت
Mar 09, 2024
$0.017131
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۱,۰۹۴.۰۸ ت
Mar 05, 2024
$0.018138
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۱,۰۸۴.۴۳ ت
Mar 01, 2024
$0.018318
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۱,۰۱۸.۶۶ ت
Feb 26, 2024
$0.017763
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۹۹۶.۴۸ ت
Feb 22, 2024
$0.017490
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۹۷۷.۲۸ ت
Feb 18, 2024
$0.017452
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۹۴۰.۴۱ ت
Feb 14, 2024
$0.017050
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۹۰۳.۹۴ ت
Feb 10, 2024
$0.016475
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۹۱۳.۹۹ ت
Feb 06, 2024
$0.016515
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۹۴۴.۰۶ ت
Feb 02, 2024
$0.016207
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۸۹۱.۹۴ ت
Jan 29, 2024
$0.015674
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۹۳۱.۷۲ ت
Jan 25, 2024
$0.016781
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۹۵۸.۸۰ ت
Jan 21, 2024
$0.017818
۲۷ دی ۱۴۰۲
۹۹۱.۳۵ ت
Jan 17, 2024
$0.018564
۲۳ دی ۱۴۰۲
۹۵۶.۸۳ ت
Jan 13, 2024
$0.018236
۱۹ دی ۱۴۰۲
۸۷۸.۸۱ ت
Jan 09, 2024
$0.017081
۱۵ دی ۱۴۰۲
۹۶۷.۷۴ ت
Jan 05, 2024
$0.018768
۱۱ دی ۱۴۰۲
۹۳۸.۲۷ ت
Jan 01, 2024
$0.018328
۰۷ دی ۱۴۰۲
۹۴۳.۳۱ ت
Dec 28, 2023
$0.018643