تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۴۱
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت دوکو از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۱۱۷.۰۲ ت
Jul 23, 2024
$0.002003
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۱۲۱.۰۴ ت
Jul 23, 2024
$0.002085
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۱۳۴.۳۰ ت
Jul 22, 2024
$0.002317
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۱۳۲.۷۶ ت
Jul 22, 2024
$0.002310
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۱۲۱.۵۷ ت
Jul 21, 2024
$0.002113
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۱۴۱.۶۴ ت
Jul 21, 2024
$0.002469
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۱۳۴.۰۹ ت
Jul 20, 2024
$0.002337
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۱۳۹.۱۸ ت
Jul 20, 2024
$0.002434
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۱۳۰.۴۷ ت
Jul 19, 2024
$0.002254
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۱۳۱.۱۳ ت
Jul 19, 2024
$0.002266
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۱۳۶.۲۶ ت
Jul 18, 2024
$0.002357
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۱۳۴.۹۶ ت
Jul 18, 2024
$0.002332
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۱۳۴.۶۲ ت
Jul 17, 2024
$0.002327
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۱۲۷.۶۶ ت
Jul 17, 2024
$0.002200
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱۲۸.۸۴ ت
Jul 16, 2024
$0.002220
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱۴۴.۹۰ ت
Jul 16, 2024
$0.002500
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱۲۵.۱۵ ت
Jul 15, 2024
$0.002146
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱۲۳.۱۵ ت
Jul 15, 2024
$0.002105
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱۲۰.۸۷ ت
Jul 14, 2024
$0.002069
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱۲۲.۱۹ ت
Jul 14, 2024
$0.002103
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۱۷.۲۸ ت
Jul 13, 2024
$0.002018
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۲۳.۹۰ ت
Jul 13, 2024
$0.002119
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱۱۴.۷۱ ت
Jul 12, 2024
$0.001950
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱۱۴.۹۲ ت
Jul 12, 2024
$0.001954
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۲۱.۵۲ ت
Jul 11, 2024
$0.002072
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۲۲.۰۹ ت
Jul 11, 2024
$0.002079
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۲۷.۴۴ ت
Jul 10, 2024
$0.002156
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۲۸.۳۴ ت
Jul 10, 2024
$0.002176
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱۰۹.۲۱ ت
Jul 09, 2024
$0.001843
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱۰۹.۴۶ ت
Jul 09, 2024
$0.001837
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱۱۶.۲۹ ت
Jul 08, 2024
$0.001947
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱۰۹.۶۱ ت
Jul 08, 2024
$0.001832
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۳۷.۶۲ ت
Jul 07, 2024
$0.002290
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۳۲.۱۸ ت
Jul 07, 2024
$0.002181
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱۲۳.۷۹ ت
Jul 06, 2024
$0.002039
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱۱۶.۱۵ ت
Jul 06, 2024
$0.001946
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱۱۲.۹۹ ت
Jul 05, 2024
$0.001824
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱۳۵.۰۰ ت
Jul 05, 2024
$0.002181
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱۰۸.۹۷ ت
Jul 04, 2024
$0.001764
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱۱۶.۳۰ ت
Jul 04, 2024
$0.001883
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱۲۱.۶۵ ت
Jul 03, 2024
$0.001973
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱۳۲.۶۹ ت
Jul 03, 2024
$0.002152
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۱۳۶.۹۴ ت
Jul 02, 2024
$0.002212
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۱۵۸.۷۵ ت
Jul 02, 2024
$0.002558
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱۶۰.۱۴ ت
Jul 01, 2024
$0.002585
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱۷۴.۲۸ ت
Jul 01, 2024
$0.002811
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۱۶۸.۲۵ ت
Jun 30, 2024
$0.002702
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۱۶۲.۲۸ ت
Jun 30, 2024
$0.002625
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱۶۳.۲۲ ت
Jun 29, 2024
$0.002656
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱۵۹.۴۱ ت
Jun 29, 2024
$0.002602

افزودن تراکنش

DUKO

DUKO

  • DUKO
  • IRT
  • USD