تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۸۵۵
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت DBX از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۲.۰۹ ت
Jul 13, 2024
$0.000035
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۲.۱۱ ت
Jul 10, 2024
$0.000035
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲.۱۷ ت
Jul 07, 2024
$0.000035
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۲.۲۰ ت
Jul 04, 2024
$0.000035
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۲.۲۲ ت
Jul 01, 2024
$0.000035
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۲.۱۹ ت
Jun 28, 2024
$0.000035
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۲.۱۸ ت
Jun 25, 2024
$0.000035
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۲.۰۹ ت
Jun 22, 2024
$0.000035
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۲.۰۸ ت
Jun 19, 2024
$0.000035
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۲.۰۷ ت
Jun 16, 2024
$0.000035
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۲.۰۶ ت
Jun 13, 2024
$0.000035
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۲.۰۶ ت
Jun 10, 2024
$0.000035
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۲.۰۸ ت
Jun 07, 2024
$0.000035
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۲.۰۴ ت
Jun 04, 2024
$0.000034
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۱.۹۹ ت
Jun 01, 2024
$0.000033
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۱.۹۱ ت
May 29, 2024
$0.000032
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۱.۹۴ ت
May 26, 2024
$0.000033
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۱.۹۹ ت
May 23, 2024
$0.000034
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲.۱۱ ت
May 20, 2024
$0.000035
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲.۰۷ ت
May 17, 2024
$0.000035
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲.۱۰ ت
May 14, 2024
$0.000035
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲.۲۱ ت
May 11, 2024
$0.000036
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲.۲۴ ت
May 08, 2024
$0.000036
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲.۲۴ ت
May 05, 2024
$0.000036
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲.۴۲ ت
May 02, 2024
$0.000039
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲.۱۹ ت
Apr 29, 2024
$0.000036
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲.۳۰ ت
Apr 26, 2024
$0.000036
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲.۳۶ ت
Apr 23, 2024
$0.000036
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲.۴۵ ت
Apr 20, 2024
$0.000036
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۲.۴۴ ت
Apr 17, 2024
$0.000036
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۲.۷۴ ت
Apr 14, 2024
$0.000039
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۲.۴۰ ت
Apr 11, 2024
$0.000037
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۲.۳۷ ت
Apr 08, 2024
$0.000037
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۲.۳۸ ت
Apr 05, 2024
$0.000036
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۲.۴۵ ت
Apr 02, 2024
$0.000038
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۲.۴۳ ت
Mar 30, 2024
$0.000039
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۲.۴۲ ت
Mar 27, 2024
$0.000039
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۲.۴۱ ت
Mar 24, 2024
$0.000038
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۲.۴۸ ت
Mar 21, 2024
$0.000040
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۲.۴۳ ت
Mar 18, 2024
$0.000040
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۲.۴۴ ت
Mar 15, 2024
$0.000040
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۲.۵۲ ت
Mar 12, 2024
$0.000042
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۲.۵۴ ت
Mar 09, 2024
$0.000042
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۲.۵۵ ت
Mar 06, 2024
$0.000042
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۲.۵۴ ت
Mar 03, 2024
$0.000042
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۲.۵۲ ت
Feb 29, 2024
$0.000043
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۲.۷۱ ت
Feb 26, 2024
$0.000047
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۲.۷۵ ت
Feb 23, 2024
$0.000048
۰۱ اسفند ۱۴۰۲
۲.۶۶ ت
Feb 20, 2024
$0.000047
۲۸ بهمن ۱۴۰۲
۲.۵۳ ت
Feb 17, 2024
$0.000045