تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۲۴
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت CZOL از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۸۲۶۸۷ ت
Jul 14, 2024
$0.000001
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۸۱۲۴۷ ت
Jul 13, 2024
$0.000001
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۸۱۷۶۱ ت
Jul 13, 2024
$0.000001
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۸۱۹۳۳ ت
Jul 12, 2024
$0.000001
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۸۲۶۵۲ ت
Jul 12, 2024
$0.000001
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۸۲۵۶۱ ت
Jul 11, 2024
$0.000001
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۸۲۷۵۱ ت
Jul 11, 2024
$0.000001
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۸۶۹۳۲ ت
Jul 10, 2024
$0.000001
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۸۴۰۵۰ ت
Jul 10, 2024
$0.000001
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۸۳۴۳۶ ت
Jul 09, 2024
$0.000001
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۸۳۸۱۶ ت
Jul 09, 2024
$0.000001
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۸۳۷۶۸ ت
Jul 08, 2024
$0.000001
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۸۰۵۱۶ ت
Jul 08, 2024
$0.000001
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۸۴۵۳۲ ت
Jul 07, 2024
$0.000001
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۸۵۱۹۷ ت
Jul 07, 2024
$0.000001
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۸۵۲۸۶ ت
Jul 06, 2024
$0.000001
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۸۰۱۰۷ ت
Jul 06, 2024
$0.000001
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۸۱۴۲۲ ت
Jul 05, 2024
$0.000001
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۸۸۱۷۸ ت
Jul 05, 2024
$0.000001
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۸۸۲۳۶ ت
Jul 04, 2024
$0.000001
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۹۶۶۷۵ ت
Jul 04, 2024
$0.000001
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۹۷۳۹۸ ت
Jul 03, 2024
$0.000001
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۱۸۴۳۹ ت
Jul 03, 2024
$0.000001
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۰۱۹۸۳ ت
Jul 02, 2024
$0.000001
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۰۸۲۲۴ ت
Jul 02, 2024
$0.000001
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۹۹۷۰۷ ت
Jul 01, 2024
$0.000001
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۹۵۲۰۳ ت
Jul 01, 2024
$0.000001
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۹۳۸۵۳ ت
Jun 30, 2024
$0.000001
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۹۳۱۵۹ ت
Jun 30, 2024
$0.000001
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۹۲۹۵۶ ت
Jun 29, 2024
$0.000001
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۹۲۷۰۰ ت
Jun 29, 2024
$0.000001
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۹۵۴۰۴ ت
Jun 28, 2024
$0.000001
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۹۷۶۱۱ ت
Jun 28, 2024
$0.000001
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۹۲۱۷۶ ت
Jun 27, 2024
$0.000001
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۹۱۳۸۹ ت
Jun 27, 2024
$0.000001
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۹۷۰۳۸ ت
Jun 26, 2024
$0.000001
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۰۴۴۰۹ ت
Jun 26, 2024
$0.000001
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۲۴۰۰۴ ت
Jun 25, 2024
$0.000002
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۳۲۷۰۷۹ ت
Jun 25, 2024
$0.000005
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۶۹۳۷۱ ت
Jun 24, 2024
$0.000002
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۷۵۷۴۰ ت
Jun 24, 2024
$0.000002
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۹۲۵۴۴۲ ت
Jun 23, 2024
$0.000015
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۹۳۹۵۸۸ ت
Jun 23, 2024
$0.000015
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۹۲۲۰۴۲ ت
Jun 22, 2024
$0.000015
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۱.۰۷ ت
Jun 22, 2024
$0.000018
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۵.۷۷ ت
Jun 21, 2024
$0.000097
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۱۴.۴۵ ت
Jun 21, 2024
$0.000243
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۱۵.۰۰ ت
Jun 20, 2024
$0.000253
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۱۴.۵۵ ت
Jun 20, 2024
$0.000246
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۱۵.۷۵ ت
Jun 19, 2024
$0.000266