تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۸۵۵
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Cykura از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

1.8%
$0.004546
۲۶۴ تومان
محاسبه با نرخ تتر: ۵۸,۱۳۸ تومان
معاملات روزانه $22,136
ارزش بازار $454,678
سکه در گردش 6,180,000 CYS
ارزش بازار رقیق شده $454,678
(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۲۶۶.۶۶ ت
Jul 13, 2024
$0.004561
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۲۷۸.۸۱ ت
Jul 10, 2024
$0.004728
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲۷۴.۶۵ ت
Jul 07, 2024
$0.004534
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۲۹۸.۷۱ ت
Jul 04, 2024
$0.004837
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۳۳۴.۲۷ ت
Jul 01, 2024
$0.005392
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۳۱۲.۶۰ ت
Jun 28, 2024
$0.005077
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۳۰۸.۶۵ ت
Jun 25, 2024
$0.005037
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۲۹۸.۱۰ ت
Jun 22, 2024
$0.005023
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۳۰۰.۳۶ ت
Jun 19, 2024
$0.005071
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۳۰۱.۹۷ ت
Jun 16, 2024
$0.005149
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۳۲۹.۰۵ ت
Jun 13, 2024
$0.005579
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۳۵۶.۴۲ ت
Jun 10, 2024
$0.006035
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۳۴۲.۹۹ ت
Jun 07, 2024
$0.005840
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۴۰۲.۸۷ ت
Jun 04, 2024
$0.006827
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۴۴۳.۵۸ ت
Jun 01, 2024
$0.007532
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۳۸۴.۰۰ ت
May 29, 2024
$0.006577
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۳۹۶.۹۵ ت
May 26, 2024
$0.006936
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۳۷۸.۹۸ ت
May 23, 2024
$0.006594
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۵۳.۰۸ ت
May 20, 2024
$0.005944
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۸۴.۵۸ ت
May 17, 2024
$0.006571
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۴۹.۴۹ ت
May 14, 2024
$0.005900
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۹۲.۴۸ ت
May 11, 2024
$0.006404
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۰۰.۰۳ ت
May 08, 2024
$0.006503
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۶۵.۲۵ ت
May 05, 2024
$0.005977
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۵۷.۹۰ ت
May 02, 2024
$0.005792
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۰۳.۵۵ ت
Apr 29, 2024
$0.006630
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۲۱.۰۱ ت
Apr 26, 2024
$0.006607
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۶۰.۱۹ ت
Apr 23, 2024
$0.007040
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۳۵.۲۳ ت
Apr 20, 2024
$0.006542
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۴۱۰.۷۱ ت
Apr 17, 2024
$0.006170
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۴۲۷.۸۰ ت
Apr 14, 2024
$0.006151
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۴۶۹.۷۱ ت
Apr 11, 2024
$0.007227
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۵۴۴.۴۱ ت
Apr 08, 2024
$0.008521
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۵۰۶.۹۶ ت
Apr 05, 2024
$0.007818
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۵۰۷.۶۷ ت
Apr 02, 2024
$0.008054
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۵۴۱.۶۸ ت
Mar 30, 2024
$0.008734
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۵۹۵.۰۶ ت
Mar 27, 2024
$0.009667
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۵۳۵.۶۲ ت
Mar 24, 2024
$0.008637
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۵۳۹.۱۵ ت
Mar 21, 2024
$0.008795
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۵۲۴.۵۴ ت
Mar 18, 2024
$0.008694
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۶۰۲.۵۴ ت
Mar 15, 2024
$0.010031
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۵۶۶.۵۵ ت
Mar 12, 2024
$0.009499
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۵۱۷.۶۲ ت
Mar 09, 2024
$0.008660
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۵۰۸.۹۳ ت
Mar 06, 2024
$0.008533
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۵۸۳.۵۷ ت
Mar 03, 2024
$0.009844
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۴۱۸.۰۱ ت
Feb 29, 2024
$0.007155
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۴۱۳.۹۶ ت
Feb 26, 2024
$0.007218
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۴۱۸.۵۲ ت
Feb 23, 2024
$0.007296
۰۱ اسفند ۱۴۰۲
۴۲۰.۴۰ ت
Feb 20, 2024
$0.007464
۲۸ بهمن ۱۴۰۲
۴۳۹.۰۰ ت
Feb 17, 2024
$0.007877