تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۸۵۵
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Creator Platform از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

0.04%
$0.000635
۳۶ تومان
محاسبه با نرخ تتر: ۵۸,۱۱۵ تومان
معاملات روزانه $5,574
ارزش بازار $95,285
سکه در گردش 43,500,000 CTR
ارزش بازار رقیق شده $95,285
(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۳۷.۱۱ ت
Jul 13, 2024
$0.000634
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۳۶.۴۷ ت
Jul 10, 2024
$0.000618
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۳۷.۵۰ ت
Jul 07, 2024
$0.000618
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۳۷.۸۰ ت
Jul 04, 2024
$0.000612
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۴۵.۸۴ ت
Jul 01, 2024
$0.000739
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۵۰.۰۹ ت
Jun 28, 2024
$0.000813
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۵۳.۳۱ ت
Jun 25, 2024
$0.000870
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۵۰.۵۹ ت
Jun 22, 2024
$0.000852
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۴۵.۵۸ ت
Jun 19, 2024
$0.000769
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۵۰.۶۹ ت
Jun 16, 2024
$0.000864
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۵۱.۵۰ ت
Jun 13, 2024
$0.000873
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۵۸.۹۷ ت
Jun 10, 2024
$0.000998
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۶۲.۳۴ ت
Jun 07, 2024
$0.001061
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۶۰.۴۴ ت
Jun 04, 2024
$0.001024
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۶۰.۰۱ ت
Jun 01, 2024
$0.001019
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۶۲.۷۲ ت
May 29, 2024
$0.001074
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۶۲.۹۷ ت
May 26, 2024
$0.001100
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۶۰.۵۵ ت
May 23, 2024
$0.001053
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۱.۹۸ ت
May 20, 2024
$0.001043
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۰.۲۶ ت
May 17, 2024
$0.001029
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۰.۹۷ ت
May 14, 2024
$0.001029
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۵.۱۸ ت
May 11, 2024
$0.001063
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۴.۵۸ ت
May 08, 2024
$0.001049
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۴.۱۲ ت
May 05, 2024
$0.001376
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۳.۹۵ ت
May 02, 2024
$0.000873
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۵.۹۰ ت
Apr 29, 2024
$0.001082
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۴.۴۵ ت
Apr 26, 2024
$0.001168
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۹.۳۱ ت
Apr 23, 2024
$0.001060
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۶.۷۸ ت
Apr 20, 2024
$0.001004
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۶۵.۴۲ ت
Apr 17, 2024
$0.000982
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۶۹.۴۰ ت
Apr 14, 2024
$0.000998
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۸۴.۳۴ ت
Apr 11, 2024
$0.001297
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۸۲.۵۵ ت
Apr 08, 2024
$0.001292
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۸۲.۴۲ ت
Apr 05, 2024
$0.001271
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۸۲.۵۹ ت
Apr 02, 2024
$0.001309
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۸۱.۸۰ ت
Mar 30, 2024
$0.001318
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۸۲.۸۸ ت
Mar 27, 2024
$0.001346
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۸۰.۱۱ ت
Mar 24, 2024
$0.001291
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۷۷.۷۲ ت
Mar 21, 2024
$0.001267
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۸۳.۷۶ ت
Mar 18, 2024
$0.001388
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۶۸.۱۸ ت
Mar 15, 2024
$0.001135
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۶۰.۱۷ ت
Mar 12, 2024
$0.001008
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۶۱.۶۲ ت
Mar 09, 2024
$0.001031
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۵۷.۹۹ ت
Mar 06, 2024
$0.000972
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۶۷.۹۳ ت
Mar 03, 2024
$0.001146
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۶۶.۸۸ ت
Feb 29, 2024
$0.001144
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۶۱.۳۵ ت
Feb 26, 2024
$0.001069
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۶۲.۹۰ ت
Feb 23, 2024
$0.001096
۰۱ اسفند ۱۴۰۲
۶۰.۸۲ ت
Feb 20, 2024
$0.001079
۲۸ بهمن ۱۴۰۲
۵۸.۹۲ ت
Feb 17, 2024
$0.001057