تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۴۹
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Creaticles از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۵۷.۰۲ ت
Jul 16, 2024
$0.000983
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۵۸.۶۹ ت
Jul 13, 2024
$0.001004
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۵۸.۷۲ ت
Jul 10, 2024
$0.000995
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۶۱.۹۴ ت
Jul 07, 2024
$0.001022
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۶۲.۰۸ ت
Jul 04, 2024
$0.001005
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۶۳.۶۴ ت
Jul 01, 2024
$0.001026
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۶۳.۸۶ ت
Jun 28, 2024
$0.001037
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۶۳.۱۵ ت
Jun 25, 2024
$0.001030
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۶۵.۷۱ ت
Jun 22, 2024
$0.001107
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۶۵.۹۵ ت
Jun 19, 2024
$0.001113
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۶۷.۵۵ ت
Jun 16, 2024
$0.001152
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۶۸.۷۱ ت
Jun 13, 2024
$0.001165
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۶۶.۴۷ ت
Jun 10, 2024
$0.001125
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۶۸.۲۷ ت
Jun 07, 2024
$0.001162
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۶۸.۱۴ ت
Jun 04, 2024
$0.001154
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۷۰.۲۶ ت
Jun 01, 2024
$0.001193
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۷۱.۳۷ ت
May 29, 2024
$0.001222
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۶۸.۹۱ ت
May 26, 2024
$0.001204
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۶۶.۱۴ ت
May 23, 2024
$0.001150
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۵.۵۵ ت
May 20, 2024
$0.001103
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۸.۱۶ ت
May 17, 2024
$0.001164
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۸.۹۳ ت
May 14, 2024
$0.001163
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۱.۹۲ ت
May 11, 2024
$0.001173
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۱.۸۵ ت
May 08, 2024
$0.001168
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۱.۵۴ ت
May 05, 2024
$0.001170
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۱.۶۶ ت
May 02, 2024
$0.001159
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۱.۷۶ ت
Apr 29, 2024
$0.001179
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۶.۰۵ ت
Apr 26, 2024
$0.001193
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۰.۴۹ ت
Apr 23, 2024
$0.001231
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۱.۹۱ ت
Apr 20, 2024
$0.001231
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۷۶.۳۳ ت
Apr 17, 2024
$0.001146
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۷۶.۴۶ ت
Apr 14, 2024
$0.001099
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۷۲.۴۲ ت
Apr 11, 2024
$0.001114
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۷۸.۱۹ ت
Apr 08, 2024
$0.001223
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۸۶.۵۲ ت
Apr 05, 2024
$0.001334
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۸۵.۲۲ ت
Apr 02, 2024
$0.001351
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۸۵.۲۶ ت
Mar 30, 2024
$0.001374
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۸۸.۸۴ ت
Mar 27, 2024
$0.001443
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۸۰.۰۷ ت
Mar 24, 2024
$0.001291
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۹۱.۰۸ ت
Mar 21, 2024
$0.001485
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۷۳.۴۷ ت
Mar 18, 2024
$0.001217
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۷۹.۲۷ ت
Mar 15, 2024
$0.001319
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۷۵.۴۲ ت
Mar 12, 2024
$0.001264
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۷۳.۹۶ ت
Mar 09, 2024
$0.001237
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۷۲.۴۲ ت
Mar 06, 2024
$0.001214
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۷۴.۹۶ ت
Mar 03, 2024
$0.001264
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۷۲.۶۱ ت
Feb 29, 2024
$0.001243
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۷۲.۸۲ ت
Feb 26, 2024
$0.001269
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۷۰.۹۳ ت
Feb 23, 2024
$0.001236
۰۱ اسفند ۱۴۰۲
۷۴.۹۹ ت
Feb 20, 2024
$0.001331