تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۳
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت CorionX از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۲۳.۰۲ ت
Jul 19, 2024
$0.000397
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱۵.۳۶ ت
Jul 15, 2024
$0.000262
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۹.۹۳ ت
Jul 11, 2024
$0.000169
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۲.۴۷ ت
Jul 07, 2024
$0.000205
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۹۴ ت
Jul 03, 2024
$0.000193
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱۲.۵۲ ت
Jun 29, 2024
$0.000204
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱۲.۲۱ ت
Jun 25, 2024
$0.000199
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۱۶.۳۹ ت
Jun 21, 2024
$0.000275
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۱۴.۷۴ ت
Jun 17, 2024
$0.000251
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۱۵.۲۹ ت
Jun 13, 2024
$0.000259
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۱۹.۹۵ ت
Jun 09, 2024
$0.000337
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۱۶.۵۳ ت
Jun 05, 2024
$0.000283
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۲۲.۴۷ ت
Jun 01, 2024
$0.000381
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۱۳.۵۸ ت
May 28, 2024
$0.000235
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۲۳.۹۷ ت
May 24, 2024
$0.000411
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱.۰۳ ت
May 20, 2024
$0.000185
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱.۶۲ ت
May 16, 2024
$0.000197
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۵.۰۴ ت
May 12, 2024
$0.000247
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۵.۳۳ ت
May 08, 2024
$0.000249
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱.۶۸ ت
May 04, 2024
$0.000189
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۲.۶۸ ت
Apr 30, 2024
$0.000206
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۷.۰۶ ت
Apr 26, 2024
$0.000267
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۷.۴۹ ت
Apr 22, 2024
$0.000267
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۱۹.۲۹ ت
Apr 18, 2024
$0.000287
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۱۹.۰۱ ت
Apr 14, 2024
$0.000273
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۱۸.۴۶ ت
Apr 10, 2024
$0.000284
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۱۸.۹۸ ت
Apr 06, 2024
$0.000292
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۱۸.۰۶ ت
Apr 02, 2024
$0.000286
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۱۳.۹۴ ت
Mar 29, 2024
$0.000225
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۲۴.۸۸ ت
Mar 25, 2024
$0.000403
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۳۱.۸۱ ت
Mar 21, 2024
$0.000519
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۱۷.۹۶ ت
Mar 17, 2024
$0.000300
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۱۷.۹۵ ت
Mar 13, 2024
$0.000300
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۱۲.۰۵ ت
Mar 09, 2024
$0.000201
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۱۱.۴۷ ت
Mar 05, 2024
$0.000190
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۹.۳۰ ت
Mar 01, 2024
$0.000157
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۹.۱۹ ت
Feb 26, 2024
$0.000160
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۸.۴۳ ت
Feb 22, 2024
$0.000148
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۸.۷۹ ت
Feb 18, 2024
$0.000157
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۹.۳۷ ت
Feb 14, 2024
$0.000169
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۸.۳۷ ت
Feb 10, 2024
$0.000152
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۱۲.۸۵ ت
Feb 06, 2024
$0.000232
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۱۷.۶۶ ت
Feb 02, 2024
$0.000303
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۵.۰۳ ت
Jan 29, 2024
$0.000088
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۵.۷۸ ت
Jan 25, 2024
$0.000104
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۶.۸۰ ت
Jan 21, 2024
$0.000126
۲۷ دی ۱۴۰۲
۹.۰۸ ت
Jan 17, 2024
$0.000170
۲۳ دی ۱۴۰۲
۸.۹۲ ت
Jan 13, 2024
$0.000170
۱۹ دی ۱۴۰۲
۷.۱۹ ت
Jan 09, 2024
$0.000139
۱۵ دی ۱۴۰۲
۷.۴۵ ت
Jan 05, 2024
$0.000144