تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۸۵۵
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Chronicle از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

11.17%
$0.008139
۴۷۲ تومان
محاسبه با نرخ تتر: ۵۸,۰۵۹ تومان
معاملات روزانه $130,352
ارزش بازار $391,048
سکه در گردش 48,040,458 XNL
ارزش بازار رقیق شده $813,999
(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۴۴۸.۶۱ ت
Jul 13, 2024
$0.007673
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۴۳۶.۹۰ ت
Jul 10, 2024
$0.007409
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۴۷۸.۷۶ ت
Jul 07, 2024
$0.007899
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۵۷۸.۰۸ ت
Jul 04, 2024
$0.009362
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۵۹۸.۷۳ ت
Jul 01, 2024
$0.009659
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۵۷۴.۳۰ ت
Jun 28, 2024
$0.009327
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۶۱۵.۱۲ ت
Jun 25, 2024
$0.010040
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۶۹۴.۰۳ ت
Jun 22, 2024
$0.011694
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۶۵۷.۰۲ ت
Jun 19, 2024
$0.011094
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۷۱۱.۴۲ ت
Jun 16, 2024
$0.012132
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۸۹۴.۴۹ ت
Jun 13, 2024
$0.015167
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۹۲۷.۸۰ ت
Jun 10, 2024
$0.015711
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۱,۰۰۶.۳۲ ت
Jun 07, 2024
$0.017133
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۱,۰۳۹.۷۸ ت
Jun 04, 2024
$0.017620
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۹۹۰.۶۵ ت
Jun 01, 2024
$0.016822
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۹۹۹.۶۵ ت
May 29, 2024
$0.017121
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۱,۰۰۰.۰۰ ت
May 26, 2024
$0.017473
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۱,۰۶۹.۱۳ ت
May 23, 2024
$0.018604
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۰۳۷.۶۵ ت
May 20, 2024
$0.017470
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۰۱۶.۳۱ ت
May 17, 2024
$0.017364
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۰۶۵.۹۰ ت
May 14, 2024
$0.017995
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۲۱۰.۵۶ ت
May 11, 2024
$0.019755
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۳۱۰.۸۰ ت
May 08, 2024
$0.021309
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۳۵۱.۱۲ ت
May 05, 2024
$0.022112
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۱۸۳.۷۵ ت
May 02, 2024
$0.019159
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۵۰۴.۳۱ ت
Apr 29, 2024
$0.024715
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۳۵۷.۳۰ ت
Apr 26, 2024
$0.021302
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۲۴۹.۳۳ ت
Apr 23, 2024
$0.019114
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۱۰۲.۷۱ ت
Apr 20, 2024
$0.016576
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۱,۱۹۱.۸۷ ت
Apr 17, 2024
$0.017906
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۱,۳۲۳.۶۰ ت
Apr 14, 2024
$0.019032
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۱,۲۳۴.۸۸ ت
Apr 11, 2024
$0.019000
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۱,۴۶۵.۰۳ ت
Apr 08, 2024
$0.022931
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۱,۲۹۴.۲۰ ت
Apr 05, 2024
$0.019958
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۱,۳۰۷.۷۷ ت
Apr 02, 2024
$0.020739
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۱,۲۹۵.۹۹ ت
Mar 30, 2024
$0.020896
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۱,۴۴۸.۸۹ ت
Mar 27, 2024
$0.023539
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۱,۶۰۲.۰۳ ت
Mar 24, 2024
$0.025833
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۱,۳۶۰.۳۸ ت
Mar 21, 2024
$0.022191
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۱,۶۲۷.۶۷ ت
Mar 18, 2024
$0.026979
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۱,۸۲۳.۷۵ ت
Mar 15, 2024
$0.030361
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۱,۷۹۰.۶۱ ت
Mar 12, 2024
$0.030024
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۱,۵۸۸.۲۲ ت
Mar 09, 2024
$0.026573
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۱,۳۵۷.۷۰ ت
Mar 06, 2024
$0.022765
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۱,۵۱۶.۰۸ ت
Mar 03, 2024
$0.025575
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۱,۲۹۹.۳۷ ت
Feb 29, 2024
$0.022242
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۱,۱۷۶.۹۲ ت
Feb 26, 2024
$0.020522
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۱,۴۶۹.۵۵ ت
Feb 23, 2024
$0.025620
۰۱ اسفند ۱۴۰۲
۱,۴۶۹.۸۲ ت
Feb 20, 2024
$0.026096
۲۸ بهمن ۱۴۰۲
۱,۲۲۵.۱۱ ت
Feb 17, 2024
$0.021987