تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۴۹
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Cake Monster از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۳.۰۳ ت
Jul 16, 2024
$0.000052
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۲.۶۷ ت
Jul 13, 2024
$0.000045
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۲.۶۶ ت
Jul 10, 2024
$0.000045
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲.۹۵ ت
Jul 07, 2024
$0.000048
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۳.۳۸ ت
Jul 04, 2024
$0.000054
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۳.۸۲ ت
Jul 01, 2024
$0.000061
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۳.۷۰ ت
Jun 28, 2024
$0.000060
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۳.۱۶ ت
Jun 25, 2024
$0.000051
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۳.۴۳ ت
Jun 22, 2024
$0.000057
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۳.۲۸ ت
Jun 19, 2024
$0.000055
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۳.۴۹ ت
Jun 16, 2024
$0.000059
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۳.۹۰ ت
Jun 13, 2024
$0.000066
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۴.۲۳ ت
Jun 10, 2024
$0.000071
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۴.۳۶ ت
Jun 07, 2024
$0.000074
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۳.۹۷ ت
Jun 04, 2024
$0.000067
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۴.۱۳ ت
Jun 01, 2024
$0.000070
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۴.۰۲ ت
May 29, 2024
$0.000068
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۳.۸۹ ت
May 26, 2024
$0.000068
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۴.۳۵ ت
May 23, 2024
$0.000075
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵.۱۳ ت
May 20, 2024
$0.000086
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴.۴۹ ت
May 17, 2024
$0.000076
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴.۸۲ ت
May 14, 2024
$0.000081
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴.۵۷ ت
May 11, 2024
$0.000074
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴.۴۲ ت
May 08, 2024
$0.000071
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴.۷۹ ت
May 05, 2024
$0.000078
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴.۶۶ ت
May 02, 2024
$0.000075
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴.۹۰ ت
Apr 29, 2024
$0.000080
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵.۲۸ ت
Apr 26, 2024
$0.000082
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵.۷۳ ت
Apr 23, 2024
$0.000087
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵.۷۶ ت
Apr 20, 2024
$0.000086
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۵.۶۱ ت
Apr 17, 2024
$0.000084
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۶.۰۱ ت
Apr 14, 2024
$0.000086
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۶.۸۵ ت
Apr 11, 2024
$0.000105
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۶.۹۷ ت
Apr 08, 2024
$0.000109
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۶.۶۹ ت
Apr 05, 2024
$0.000103
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۷.۰۲ ت
Apr 02, 2024
$0.000111
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۸.۹۰ ت
Mar 30, 2024
$0.000143
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۷.۶۷ ت
Mar 27, 2024
$0.000124
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۸.۹۸ ت
Mar 24, 2024
$0.000144
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۹.۹۸ ت
Mar 21, 2024
$0.000162
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۱۲.۸۳ ت
Mar 18, 2024
$0.000212
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۱۳.۱۲ ت
Mar 15, 2024
$0.000218
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۱۸.۸۸ ت
Mar 12, 2024
$0.000316
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۱۲.۵۹ ت
Mar 09, 2024
$0.000210
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۷.۲۴ ت
Mar 06, 2024
$0.000121
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۸.۳۲ ت
Mar 03, 2024
$0.000140
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۸.۵۷ ت
Feb 29, 2024
$0.000146
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۷.۱۸ ت
Feb 26, 2024
$0.000125
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۷.۶۶ ت
Feb 23, 2024
$0.000133
۰۱ اسفند ۱۴۰۲
۷.۴۷ ت
Feb 20, 2024
$0.000132