تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۴۱
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Busy DAO از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۳۰.۳۸ ت
Jul 22, 2024
$0.000528
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۳۴.۷۸ ت
Jul 19, 2024
$0.000601
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۳۹.۹۹ ت
Jul 16, 2024
$0.000690
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۴۰.۹۳ ت
Jul 13, 2024
$0.000700
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۳۵.۵۷ ت
Jul 10, 2024
$0.000603
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۳۹.۰۴ ت
Jul 07, 2024
$0.000644
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۵۰.۶۰ ت
Jul 04, 2024
$0.000819
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۴۶.۶۸ ت
Jul 01, 2024
$0.000753
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۵۲.۱۲ ت
Jun 28, 2024
$0.000846
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۵۲.۰۵ ت
Jun 25, 2024
$0.000849
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۴۶.۸۷ ت
Jun 22, 2024
$0.000789
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۴۷.۸۸ ت
Jun 19, 2024
$0.000808
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۵۱.۵۱ ت
Jun 16, 2024
$0.000878
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۵۲.۴۷ ت
Jun 13, 2024
$0.000889
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۵۹.۶۰ ت
Jun 10, 2024
$0.001009
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۵۶.۰۵ ت
Jun 07, 2024
$0.000954
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۶۶.۹۸ ت
Jun 04, 2024
$0.001135
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۶۴.۶۱ ت
Jun 01, 2024
$0.001097
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۶۹.۸۳ ت
May 29, 2024
$0.001196
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۷۳.۲۵ ت
May 26, 2024
$0.001280
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۶۷.۳۰ ت
May 23, 2024
$0.001171
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۰.۹۰ ت
May 20, 2024
$0.001025
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۴.۴۰ ت
May 17, 2024
$0.001100
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۱.۰۶ ت
May 14, 2024
$0.001030
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۲.۳۴ ت
May 11, 2024
$0.001017
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۰.۳۲ ت
May 08, 2024
$0.000818
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۵.۳۲ ت
May 05, 2024
$0.000905
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۷.۶۱ ت
May 02, 2024
$0.000770
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۵.۷۲ ت
Apr 29, 2024
$0.000915
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۴.۰۰ ت
Apr 26, 2024
$0.000847
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۶.۳۰ ت
Apr 23, 2024
$0.000861
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۷.۳۰ ت
Apr 20, 2024
$0.001011
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۶۷.۵۰ ت
Apr 17, 2024
$0.001014
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۶۵.۹۱ ت
Apr 14, 2024
$0.000947
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۶۷.۶۷ ت
Apr 11, 2024
$0.001041
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۷۸.۶۰ ت
Apr 08, 2024
$0.001230
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۹۲.۴۶ ت
Apr 05, 2024
$0.001426
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۱۰۷.۵۳ ت
Apr 02, 2024
$0.001705
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۹۰.۱۳ ت
Mar 30, 2024
$0.001453
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۱۰۸.۷۲ ت
Mar 27, 2024
$0.001766
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۱۱۴.۵۰ ت
Mar 24, 2024
$0.001846
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۱۳۱.۰۷ ت
Mar 21, 2024
$0.002138
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۱۳۵.۹۷ ت
Mar 18, 2024
$0.002253
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۱۱۸.۶۴ ت
Mar 15, 2024
$0.001975
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۱۲۱.۰۶ ت
Mar 12, 2024
$0.002029
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۱۱۴.۳۶ ت
Mar 09, 2024
$0.001913
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۱۱۴.۸۹ ت
Mar 06, 2024
$0.001926
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۱۴۲.۴۱ ت
Mar 03, 2024
$0.002402
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۱۲۴.۱۰ ت
Feb 29, 2024
$0.002124
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۱۲۹.۶۱ ت
Feb 26, 2024
$0.002260

افزودن تراکنش

Busy DAO

BUSY

  • BUSY
  • IRT
  • USD