تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۸۴
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت BSCStarter از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۲,۲۱۰.۲۰ ت
Jul 15, 2024
$0.037781
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۳۸۸.۹۹ ت
Jul 11, 2024
$0.023642
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱,۲۷۳.۲۹ ت
Jul 07, 2024
$0.021009
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۲,۱۹۰.۵۲ ت
Jul 03, 2024
$0.035529
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱,۴۷۰.۵۲ ت
Jun 29, 2024
$0.024004
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۲,۴۰۳.۱۴ ت
Jun 25, 2024
$0.039225
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۳,۴۷۴.۶۰ ت
Jun 21, 2024
$0.058459
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۲,۷۱۷.۰۶ ت
Jun 17, 2024
$0.046297
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۶,۳۳۱.۶۱ ت
Jun 13, 2024
$0.107360
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۶,۹۱۹.۲۹ ت
Jun 09, 2024
$0.117094
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۳,۸۹۹.۶۱ ت
Jun 05, 2024
$0.066804
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۴,۰۸۲.۴۰ ت
Jun 01, 2024
$0.069323
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۳,۵۶۲.۰۰ ت
May 28, 2024
$0.061705
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۳,۰۸۹.۰۵ ت
May 24, 2024
$0.053060
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴,۵۲۰.۷۸ ت
May 20, 2024
$0.076112
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳,۵۹۲.۷۳ ت
May 16, 2024
$0.061155
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶,۶۳۶.۰۷ ت
May 12, 2024
$0.109113
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۶۳۹.۰۳ ت
May 08, 2024
$0.042901
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۳,۱۷۷.۷۷ ت
May 04, 2024
$0.213567
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۱۰۳.۴۰ ت
Apr 30, 2024
$0.034174
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۴,۵۷۱.۲۱ ت
Apr 26, 2024
$0.228686
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶,۸۹۴.۵۳ ت
Apr 22, 2024
$0.105623
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۳,۰۵۱.۹۳ ت
Apr 18, 2024
$0.045495
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۱۵,۰۲۳.۸۴ ت
Apr 14, 2024
$0.216033
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۹,۵۱۵.۷۵ ت
Apr 10, 2024
$0.146541
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۹,۹۵۷.۵۵ ت
Apr 06, 2024
$0.153456
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۲,۳۱۹.۰۵ ت
Apr 02, 2024
$0.036776
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۵,۹۴۷.۵۷ ت
Mar 29, 2024
$0.096241
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۷,۶۵۱.۲۷ ت
Mar 25, 2024
$0.123941
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۲,۳۳۹.۶۴ ت
Mar 21, 2024
$0.038166
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۶,۲۰۰.۳۱ ت
Mar 17, 2024
$0.103717
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۶,۴۱۶.۵۹ ت
Mar 13, 2024
$0.107487
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۳,۸۴۵.۸۴ ت
Mar 09, 2024
$0.064346
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۲,۱۷۶.۱۳ ت
Mar 05, 2024
$0.036076
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۱,۷۰۵.۴۳ ت
Mar 01, 2024
$0.028808
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۱,۷۳۳.۳۴ ت
Feb 26, 2024
$0.030225
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۲,۰۴۶.۲۳ ت
Feb 22, 2024
$0.035916
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۱,۴۰۵.۷۳ ت
Feb 18, 2024
$0.025103
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۱,۴۱۱.۱۲ ت
Feb 14, 2024
$0.025584
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۵,۲۰۶.۲۱ ت
Feb 10, 2024
$0.094892
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۳,۰۵۳.۴۸ ت
Feb 06, 2024
$0.055176
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۴,۴۵۹.۹۴ ت
Feb 02, 2024
$0.076569
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۱,۲۸۸.۲۵ ت
Jan 29, 2024
$0.022638
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۴,۵۷۳.۴۳ ت
Jan 25, 2024
$0.082370
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۵,۹۷۴.۴۱ ت
Jan 21, 2024
$0.111029
۲۷ دی ۱۴۰۲
۳,۶۹۴.۵۱ ت
Jan 17, 2024
$0.069185
۲۳ دی ۱۴۰۲
۶,۶۸۶.۰۱ ت
Jan 13, 2024
$0.127430
۱۹ دی ۱۴۰۲
۶,۰۱۰.۰۷ ت
Jan 09, 2024
$0.116817
۱۵ دی ۱۴۰۲
۶,۰۸۳.۷۸ ت
Jan 05, 2024
$0.117988
۱۱ دی ۱۴۰۲
۲,۱۲۴.۶۵ ت
Jan 01, 2024
$0.041503