تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Blockpass از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۵۲.۰۶ ت
Jul 19, 2024
$0.000900
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۵۲.۶۱ ت
Jul 13, 2024
$0.000900
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۵۴.۵۰ ت
Jul 07, 2024
$0.000900
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۵۵.۷۸ ت
Jul 01, 2024
$0.000900
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۵۵.۱۳ ت
Jun 25, 2024
$0.000900
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۵۳.۲۹ ت
Jun 19, 2024
$0.000900
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۵۳.۰۷ ت
Jun 13, 2024
$0.000900
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۵۲.۸۵ ت
Jun 07, 2024
$0.000900
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۴۷.۱۱ ت
Jun 01, 2024
$0.000800
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۴۵.۷۸ ت
May 26, 2024
$0.000800
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۷.۵۱ ت
May 20, 2024
$0.000800
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۷.۳۸ ت
May 14, 2024
$0.000800
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۹.۲۱ ت
May 08, 2024
$0.000800
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۶.۱۷ ت
May 02, 2024
$0.001233
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۸.۵۶ ت
Apr 26, 2024
$0.001233
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۲.۰۲ ت
Apr 20, 2024
$0.001233
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۸۵.۷۴ ت
Apr 14, 2024
$0.001233
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۷۸.۷۷ ت
Apr 08, 2024
$0.001233
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۷۷.۷۵ ت
Apr 02, 2024
$0.001233
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۷۵.۸۹ ت
Mar 27, 2024
$0.001233
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۷۵.۵۸ ت
Mar 21, 2024
$0.001233
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۷۴.۰۶ ت
Mar 15, 2024
$0.001233
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۷۳.۶۹ ت
Mar 09, 2024
$0.001233
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۷۳.۰۹ ت
Mar 03, 2024
$0.001233
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۷۰.۷۰ ت
Feb 26, 2024
$0.001233
۰۱ اسفند ۱۴۰۲
۶۹.۴۴ ت
Feb 20, 2024
$0.001233
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۶۸.۰۰ ت
Feb 14, 2024
$0.001233
۱۹ بهمن ۱۴۰۲
۶۸.۳۸ ت
Feb 08, 2024
$0.001233
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۷۱.۸۱ ت
Feb 02, 2024
$0.001233
۰۷ بهمن ۱۴۰۲
۶۸.۲۹ ت
Jan 27, 2024
$0.001233
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۶۶.۳۴ ت
Jan 21, 2024
$0.001233
۲۵ دی ۱۴۰۲
۶۵.۷۴ ت
Jan 15, 2024
$0.001233
۱۹ دی ۱۴۰۲
۶۳.۴۳ ت
Jan 09, 2024
$0.001233
۱۳ دی ۱۴۰۲
۶۳.۰۳ ت
Jan 03, 2024
$0.001233
۰۷ دی ۱۴۰۲
۶۰.۵۱ ت
Dec 28, 2023
$0.001196
۰۱ دی ۱۴۰۲
۵۹.۸۴ ت
Dec 22, 2023
$0.001196
۲۵ آذر ۱۴۰۲
۶۰.۷۳ ت
Dec 16, 2023
$0.001196
۱۹ آذر ۱۴۰۲
۶۰.۴۱ ت
Dec 10, 2023
$0.001196
۱۳ آذر ۱۴۰۲
۶۰.۴۳ ت
Dec 04, 2023
$0.001196
۰۷ آذر ۱۴۰۲
۶۰.۷۶ ت
Nov 28, 2023
$0.001196
۰۱ آذر ۱۴۰۲
۶۱.۰۹ ت
Nov 22, 2023
$0.001196
۲۵ آبان ۱۴۰۲
۶۱.۲۲ ت
Nov 16, 2023
$0.001196
۱۹ آبان ۱۴۰۲
۶۱.۶۸ ت
Nov 10, 2023
$0.001196
۱۳ آبان ۱۴۰۲
۶۲.۰۴ ت
Nov 04, 2023
$0.001196
۰۷ آبان ۱۴۰۲
۶۲.۴۵ ت
Oct 29, 2023
$0.001196
۰۱ آبان ۱۴۰۲
۵۵.۲۴ ت
Oct 23, 2023
$0.001090
۲۵ مهر ۱۴۰۲
۵۵.۲۷ ت
Oct 17, 2023
$0.001090
۱۹ مهر ۱۴۰۲
۵۷.۶۴ ت
Oct 11, 2023
$0.001090
۱۳ مهر ۱۴۰۲
۵۴.۸۱ ت
Oct 05, 2023
$0.001090
۰۷ مهر ۱۴۰۲
۵۴.۴۹ ت
Sep 29, 2023
$0.001100