تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت bitsCrunch از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۲,۷۶۹.۱۵ ت
Jul 14, 2024
$0.047659
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۲,۷۷۱.۸۷ ت
Jul 13, 2024
$0.047712
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۲,۸۱۷.۳۸ ت
Jul 13, 2024
$0.048189
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۲,۸۶۳.۵۸ ت
Jul 12, 2024
$0.048682
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۲,۹۸۷.۳۵ ت
Jul 12, 2024
$0.050807
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۳,۰۶۲.۹۴ ت
Jul 11, 2024
$0.052249
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۳,۰۸۵.۳۲ ت
Jul 11, 2024
$0.052537
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۳,۱۱۸.۱۳ ت
Jul 10, 2024
$0.052768
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۳,۱۱۴.۷۱ ت
Jul 10, 2024
$0.052823
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۳,۱۵۴.۸۱ ت
Jul 09, 2024
$0.053249
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۳,۱۸۳.۸۲ ت
Jul 09, 2024
$0.053442
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۳,۲۲۵.۷۴ ت
Jul 08, 2024
$0.054015
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۳,۱۸۴.۱۹ ت
Jul 08, 2024
$0.053221
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۳,۱۱۵.۲۳ ت
Jul 07, 2024
$0.051793
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۳,۱۲۷.۵۲ ت
Jul 07, 2024
$0.051639
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۳,۰۹۶.۸۶ ت
Jul 06, 2024
$0.051028
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۳,۰۲۶.۰۴ ت
Jul 06, 2024
$0.050709
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۳,۱۲۴.۶۵ ت
Jul 05, 2024
$0.050448
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۳,۱۶۰.۴۱ ت
Jul 05, 2024
$0.051062
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۳,۱۹۱.۴۱ ت
Jul 04, 2024
$0.051682
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۳,۲۶۸.۱۵ ت
Jul 04, 2024
$0.052929
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۳,۱۹۲.۴۹ ت
Jul 03, 2024
$0.051796
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۳,۱۰۰.۲۷ ت
Jul 03, 2024
$0.050285
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۳,۱۴۳.۳۲ ت
Jul 02, 2024
$0.050791
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۳,۱۷۷.۱۰ ت
Jul 02, 2024
$0.051199
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۳,۱۸۳.۸۲ ت
Jul 01, 2024
$0.051400
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۳,۱۶۶.۰۱ ت
Jul 01, 2024
$0.051076
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۳,۱۹۲.۵۳ ت
Jun 30, 2024
$0.051287
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۳,۱۷۷.۱۴ ت
Jun 30, 2024
$0.051400
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۳,۱۶۲.۹۳ ت
Jun 29, 2024
$0.051479
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۳,۱۰۸.۲۱ ت
Jun 29, 2024
$0.050737
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۳,۱۶۸.۷۳ ت
Jun 28, 2024
$0.051480
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۳,۳۰۵.۳۳ ت
Jun 28, 2024
$0.053682
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۳,۳۱۵.۰۵ ت
Jun 27, 2024
$0.053827
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۳,۲۸۶.۲۱ ت
Jun 27, 2024
$0.053943
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۳,۲۹۱.۷۳ ت
Jun 26, 2024
$0.054463
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۳,۲۶۲.۲۳ ت
Jun 26, 2024
$0.054081
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۳,۲۸۱.۲۱ ت
Jun 25, 2024
$0.053850
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۳,۲۶۴.۴۹ ت
Jun 25, 2024
$0.053288
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۳,۴۱۵.۹۱ ت
Jun 24, 2024
$0.055917
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۳,۴۶۹.۷۲ ت
Jun 24, 2024
$0.057375
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۳,۴۸۳.۴۹ ت
Jun 23, 2024
$0.058379
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۳,۴۷۵.۱۷ ت
Jun 23, 2024
$0.058670
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۳,۵۰۵.۶۹ ت
Jun 22, 2024
$0.059063
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۳,۵۳۹.۵۹ ت
Jun 22, 2024
$0.059641
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۳,۵۵۶.۱۴ ت
Jun 21, 2024
$0.059844
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۳,۷۰۰.۱۳ ت
Jun 21, 2024
$0.062254
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۳,۹۱۰.۴۷ ت
Jun 20, 2024
$0.066198
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۴,۰۳۱.۶۱ ت
Jun 20, 2024
$0.068271
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۴,۰۴۴.۸۲ ت
Jun 19, 2024
$0.068347