تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت BEFE از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۵.۶۱ ت
Jul 21, 2024
$0.000097
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۵.۵۴ ت
Jul 20, 2024
$0.000097
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۵.۵۸ ت
Jul 19, 2024
$0.000096
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۵.۵۹ ت
Jul 18, 2024
$0.000096
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۵.۷۰ ت
Jul 17, 2024
$0.000098
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۶.۲۱ ت
Jul 16, 2024
$0.000107
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۶.۲۰ ت
Jul 15, 2024
$0.000106
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۵.۸۲ ت
Jul 14, 2024
$0.000100
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۵.۸۷ ت
Jul 13, 2024
$0.000100
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۵.۹۱ ت
Jul 12, 2024
$0.000100
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۶.۰۴ ت
Jul 11, 2024
$0.000102
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۶.۲۹ ت
Jul 10, 2024
$0.000106
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۵.۸۷ ت
Jul 09, 2024
$0.000098
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۶.۱۵ ت
Jul 08, 2024
$0.000102
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۶.۹۵ ت
Jul 07, 2024
$0.000114
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۷.۵۰ ت
Jul 06, 2024
$0.000125
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۷.۰۶ ت
Jul 05, 2024
$0.000114
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۸.۲۷ ت
Jul 04, 2024
$0.000133
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۸.۷۷ ت
Jul 03, 2024
$0.000142
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۹.۷۱ ت
Jul 02, 2024
$0.000156
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۸.۶۵ ت
Jul 01, 2024
$0.000139
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۸.۶۰ ت
Jun 30, 2024
$0.000139
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۸.۴۰ ت
Jun 29, 2024
$0.000137
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۹.۸۵ ت
Jun 28, 2024
$0.000160
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۰۸ ت
Jun 27, 2024
$0.000181
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۳۵ ت
Jun 26, 2024
$0.000171
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۳۶ ت
Jun 25, 2024
$0.000185
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۱۳.۲۰ ت
Jun 24, 2024
$0.000218
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۱۳.۷۸ ت
Jun 23, 2024
$0.000232
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۱۴.۸۱ ت
Jun 22, 2024
$0.000249
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۱۳.۹۳ ت
Jun 21, 2024
$0.000234
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۱۶.۳۸ ت
Jun 20, 2024
$0.000277
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۹.۹۰ ت
Jun 19, 2024
$0.000167
۲۹ خرداد ۱۴۰۳
۱۲.۴۶ ت
Jun 18, 2024
$0.000211
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۱۸.۸۸ ت
Jun 17, 2024
$0.000321
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۱۰.۴۳ ت
Jun 16, 2024
$0.000177
۲۶ خرداد ۱۴۰۳
۵.۱۱ ت
Jun 15, 2024
$0.000086
۲۵ خرداد ۱۴۰۳
۵.۲۶ ت
Jun 14, 2024
$0.000088
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۵.۲۷ ت
Jun 13, 2024
$0.000089
۲۳ خرداد ۱۴۰۳
۵.۲۹ ت
Jun 12, 2024
$0.000089
۲۲ خرداد ۱۴۰۳
۵.۵۰ ت
Jun 11, 2024
$0.000092
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۵.۸۶ ت
Jun 10, 2024
$0.000099
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۵.۸۲ ت
Jun 09, 2024
$0.000098
۱۹ خرداد ۱۴۰۳
۵.۹۳ ت
Jun 08, 2024
$0.000100
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۶.۱۰ ت
Jun 07, 2024
$0.000103
۱۷ خرداد ۱۴۰۳
۶.۱۲ ت
Jun 06, 2024
$0.000104
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۶.۰۸ ت
Jun 05, 2024
$0.000104
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۶.۰۲ ت
Jun 04, 2024
$0.000102
۱۴ خرداد ۱۴۰۳
۶.۱۴ ت
Jun 03, 2024
$0.000103
۱۳ خرداد ۱۴۰۳
۵.۸۳ ت
Jun 02, 2024
$0.000100