تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۳
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Barter از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۱۶۶.۳۷ ت
Jul 19, 2024
$0.002875
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۲۵۵.۸۹ ت
Jul 15, 2024
$0.004374
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۲۴۷.۸۰ ت
Jul 11, 2024
$0.004217
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۳۴۲.۱۳ ت
Jul 07, 2024
$0.005645
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۳۸۹.۶۱ ت
Jul 03, 2024
$0.006319
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۳۹۵.۲۳ ت
Jun 29, 2024
$0.006451
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۲۸۰.۴۳ ت
Jun 25, 2024
$0.004577
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۳۳۱.۳۳ ت
Jun 21, 2024
$0.005574
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۲۸۵.۵۰ ت
Jun 17, 2024
$0.004864
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۳۷۲.۳۸ ت
Jun 13, 2024
$0.006314
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۴۹۵.۸۷ ت
Jun 09, 2024
$0.008391
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۴۹۴.۰۹ ت
Jun 05, 2024
$0.008464
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۴۲۰.۳۴ ت
Jun 01, 2024
$0.007137
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۴۴۴.۹۶ ت
May 28, 2024
$0.007708
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۵۵۳.۹۱ ت
May 24, 2024
$0.009514
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۵۹.۱۱ ت
May 20, 2024
$0.009413
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۷۹.۵۵ ت
May 16, 2024
$0.008163
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۱۸.۴۵ ت
May 12, 2024
$0.008524
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۰۵.۱۰ ت
May 08, 2024
$0.009836
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۰۷.۶۶ ت
May 04, 2024
$0.006606
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۴۷.۹۶ ت
Apr 30, 2024
$0.008902
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۵۰.۴۹ ت
Apr 26, 2024
$0.008639
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۴۹.۴۵ ت
Apr 22, 2024
$0.009949
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۴۳۸.۶۶ ت
Apr 18, 2024
$0.006539
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۶۳۲.۹۸ ت
Apr 14, 2024
$0.009101
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۶۸۷.۹۶ ت
Apr 10, 2024
$0.010594
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۷۱۰.۲۵ ت
Apr 06, 2024
$0.010945
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۷۹۲.۸۴ ت
Apr 02, 2024
$0.012573
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۱,۵۴۹.۱۹ ت
Mar 29, 2024
$0.025068
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۲۳۹.۵۱ ت
Mar 25, 2024
$0.003879
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۲۳۷.۸۶ ت
Mar 21, 2024
$0.003880
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۲۴۱.۹۴ ت
Mar 17, 2024
$0.004047
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۱۵۸.۳۵ ت
Mar 13, 2024
$0.002652
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۲۲۰.۹۳ ت
Mar 09, 2024
$0.003696
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۲۰۷.۴۳ ت
Mar 05, 2024
$0.003438
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۲۱۸.۵۲ ت
Mar 01, 2024
$0.003691
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۲۶۵.۴۱ ت
Feb 26, 2024
$0.004628
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۲۷۹.۳۰ ت
Feb 22, 2024
$0.004902
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۴۱۹.۷۱ ت
Feb 18, 2024
$0.007495
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۲۶۹.۸۶ ت
Feb 14, 2024
$0.004892
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۴۳۵.۴۹ ت
Feb 10, 2024
$0.007937
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۳۸۶.۰۶ ت
Feb 06, 2024
$0.006976
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۴۸۱.۴۶ ت
Feb 02, 2024
$0.008265
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۴۱۸.۰۳ ت
Jan 29, 2024
$0.007346
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۲۲۰.۸۱ ت
Jan 25, 2024
$0.003976
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۲۱۶.۷۷ ت
Jan 21, 2024
$0.004028
۲۷ دی ۱۴۰۲
۱۸۶.۸۶ ت
Jan 17, 2024
$0.003499
۲۳ دی ۱۴۰۲
۱۹۵.۸۳ ت
Jan 13, 2024
$0.003732
۱۹ دی ۱۴۰۲
۲۵۰.۵۶ ت
Jan 09, 2024
$0.004870
۱۵ دی ۱۴۰۲
۲۷۲.۶۴ ت
Jan 05, 2024
$0.005287