تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Arsenal Fan Token از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۶۴,۳۴۹.۷۵ ت
Jul 22, 2024
$1.11
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۶۴,۴۴۶.۹۴ ت
Jul 19, 2024
$1.11
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۶۴,۲۷۸.۲۳ ت
Jul 16, 2024
$1.10
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۶۰,۶۳۳.۹۲ ت
Jul 13, 2024
$1.03
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۶۰,۰۲۶.۱۴ ت
Jul 10, 2024
$1.01
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۶۲,۳۲۸.۳۳ ت
Jul 07, 2024
$1.02
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۶۱,۳۶۸.۱۰ ت
Jul 04, 2024
$0.993879
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۶۳,۳۴۲.۳۹ ت
Jul 01, 2024
$1.02
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۶۵,۳۳۷.۲۷ ت
Jun 28, 2024
$1.06
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۶۴,۹۳۲.۵۴ ت
Jun 25, 2024
$1.05
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۶۲,۸۰۵.۲۰ ت
Jun 22, 2024
$1.05
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۶۲,۲۵۰.۹۶ ت
Jun 19, 2024
$1.05
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۶۶,۲۸۷.۲۳ ت
Jun 16, 2024
$1.13
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۶۷,۸۲۱.۸۴ ت
Jun 13, 2024
$1.15
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۷۰,۸۸۴.۶۹ ت
Jun 10, 2024
$1.20
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۷۳,۲۲۲.۰۷ ت
Jun 07, 2024
$1.24
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۷۱,۵۹۹.۴۱ ت
Jun 04, 2024
$1.21
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۷۳,۷۷۳.۸۹ ت
Jun 01, 2024
$1.25
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۷۴,۶۵۳.۷۴ ت
May 29, 2024
$1.27
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۶۸,۸۱۶.۳۴ ت
May 26, 2024
$1.20
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۷۰,۲۱۳.۵۳ ت
May 23, 2024
$1.22
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۱,۸۹۶.۰۰ ت
May 20, 2024
$1.21
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۲,۹۴۱.۰۸ ت
May 17, 2024
$1.24
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۸,۳۵۹.۳۵ ت
May 14, 2024
$1.32
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۱,۵۳۸.۹۵ ت
May 11, 2024
$1.33
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۰,۰۸۱.۸۳ ت
May 08, 2024
$1.30
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۲,۳۹۷.۱۹ ت
May 05, 2024
$1.34
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۱,۸۲۲.۷۰ ت
May 02, 2024
$1.32
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۶,۲۴۷.۶۳ ت
Apr 29, 2024
$1.41
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹۵,۸۲۵.۵۷ ت
Apr 26, 2024
$1.50
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰۱,۲۵۹.۰۰ ت
Apr 23, 2024
$1.54
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰۰,۰۴۳.۸۵ ت
Apr 20, 2024
$1.50
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۱۱۲,۵۶۳.۵۸ ت
Apr 17, 2024
$1.69
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۱۱۵,۲۹۸.۲۸ ت
Apr 14, 2024
$1.65
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۱۳۶,۰۵۹.۹۹ ت
Apr 11, 2024
$2.09
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۱۳۸,۹۹۹.۸۲ ت
Apr 08, 2024
$2.17
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۱۲۲,۱۲۴.۲۲ ت
Apr 05, 2024
$1.88
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۱۰۸,۱۶۹.۰۶ ت
Apr 02, 2024
$1.71
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۱۱۱,۹۵۴.۵۱ ت
Mar 30, 2024
$1.80
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۹۹,۷۷۳.۸۳ ت
Mar 27, 2024
$1.62
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۹۷,۴۷۳.۹۹ ت
Mar 24, 2024
$1.57
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۹۱,۲۶۵.۲۳ ت
Mar 21, 2024
$1.48
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۱۰۱,۳۳۵.۸۳ ت
Mar 18, 2024
$1.67
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۱۰۶,۱۴۱.۶۸ ت
Mar 15, 2024
$1.76
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۱۰۵,۴۶۱.۸۸ ت
Mar 12, 2024
$1.76
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۹۸,۴۵۲.۴۴ ت
Mar 09, 2024
$1.64
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۸۸,۲۴۰.۰۱ ت
Mar 06, 2024
$1.47
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۸۹,۱۱۶.۱۵ ت
Mar 03, 2024
$1.50
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۸۵,۹۲۷.۸۸ ت
Feb 29, 2024
$1.47
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۸۳,۵۲۷.۳۵ ت
Feb 26, 2024
$1.45

افزودن تراکنش

Arsenal Fan Token

AFC

  • AFC
  • IRT
  • USD