تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۸۸
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت آنالوس از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۴ مرداد ۱۴۰۳
۲.۷۰ ت
Jul 25, 2024
$0.000046
۰۳ مرداد ۱۴۰۳
۲.۶۶ ت
Jul 24, 2024
$0.000045
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۲.۷۷ ت
Jul 23, 2024
$0.000047
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۲.۹۱ ت
Jul 22, 2024
$0.000050
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۲.۸۰ ت
Jul 21, 2024
$0.000048
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۲.۷۳ ت
Jul 20, 2024
$0.000047
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۲.۶۰ ت
Jul 19, 2024
$0.000044
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۲.۸۰ ت
Jul 18, 2024
$0.000048
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۲.۹۹ ت
Jul 17, 2024
$0.000051
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۳.۰۸ ت
Jul 16, 2024
$0.000053
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۲.۶۳ ت
Jul 15, 2024
$0.000045
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۲.۵۴ ت
Jul 14, 2024
$0.000043
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۲.۵۲ ت
Jul 13, 2024
$0.000043
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۲.۳۸ ت
Jul 12, 2024
$0.000040
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۲.۴۵ ت
Jul 11, 2024
$0.000041
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۲.۵۶ ت
Jul 10, 2024
$0.000043
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۲.۴۹ ت
Jul 09, 2024
$0.000041
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۲.۴۸ ت
Jul 08, 2024
$0.000041
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲.۶۸ ت
Jul 07, 2024
$0.000044
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۲.۴۱ ت
Jul 06, 2024
$0.000040
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۲.۵۶ ت
Jul 05, 2024
$0.000041
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۲.۸۶ ت
Jul 04, 2024
$0.000046
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۳.۰۳ ت
Jul 03, 2024
$0.000049
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۳.۱۰ ت
Jul 02, 2024
$0.000049
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۳.۱۵ ت
Jul 01, 2024
$0.000050
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۳.۰۸ ت
Jun 30, 2024
$0.000049
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۳.۱۲ ت
Jun 29, 2024
$0.000051
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۳.۴۱ ت
Jun 28, 2024
$0.000055
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۳.۲۰ ت
Jun 27, 2024
$0.000052
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۳.۲۸ ت
Jun 26, 2024
$0.000054
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۳.۲۴ ت
Jun 25, 2024
$0.000052
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۳.۲۷ ت
Jun 24, 2024
$0.000054
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۳.۳۵ ت
Jun 23, 2024
$0.000056
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۳.۱۴ ت
Jun 22, 2024
$0.000052
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۳.۳۵ ت
Jun 21, 2024
$0.000056
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۳.۲۸ ت
Jun 20, 2024
$0.000055
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۳.۴۱ ت
Jun 19, 2024
$0.000057
۲۹ خرداد ۱۴۰۳
۳.۶۵ ت
Jun 18, 2024
$0.000061
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۳.۸۱ ت
Jun 17, 2024
$0.000065
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۳.۷۶ ت
Jun 16, 2024
$0.000064
۲۶ خرداد ۱۴۰۳
۳.۷۲ ت
Jun 15, 2024
$0.000063
۲۵ خرداد ۱۴۰۳
۳.۸۸ ت
Jun 14, 2024
$0.000065
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۴.۱۱ ت
Jun 13, 2024
$0.000069
۲۳ خرداد ۱۴۰۳
۴.۰۳ ت
Jun 12, 2024
$0.000068
۲۲ خرداد ۱۴۰۳
۴.۳۳ ت
Jun 11, 2024
$0.000073
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۴.۲۴ ت
Jun 10, 2024
$0.000071
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۴.۳۱ ت
Jun 09, 2024
$0.000072
۱۹ خرداد ۱۴۰۳
۴.۵۹ ت
Jun 08, 2024
$0.000077
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۵.۲۷ ت
Jun 07, 2024
$0.000089
۱۷ خرداد ۱۴۰۳
۵.۱۷ ت
Jun 06, 2024
$0.000088

افزودن تراکنش

analoS

ANALOS

  • ANALOS
  • IRT
  • USD