تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۴۱
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت All In از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۴۰,۵۰۲.۱۵ ت
Jul 23, 2024
$0.697771
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۳۹,۷۵۱.۰۴ ت
Jul 21, 2024
$0.693003
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۴۰,۱۳۸.۳۹ ت
Jul 19, 2024
$0.693805
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۳۹,۶۸۷.۱۶ ت
Jul 17, 2024
$0.683931
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۴۰,۲۲۷.۴۳ ت
Jul 15, 2024
$0.687648
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۳۷,۹۸۵.۵۹ ت
Jul 13, 2024
$0.649715
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۳۶,۲۵۹.۵۵ ت
Jul 11, 2024
$0.617178
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۳۳,۷۵۴.۵۳ ت
Jul 09, 2024
$0.566593
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۳۵,۱۳۱.۳۴ ت
Jul 07, 2024
$0.579672
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۳۷,۴۵۸.۰۹ ت
Jul 05, 2024
$0.605241
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۴۱,۷۳۴.۳۷ ت
Jul 03, 2024
$0.676912
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۴۱,۷۵۰.۷۸ ت
Jul 01, 2024
$0.673557
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۳۸,۶۱۴.۹۲ ت
Jun 29, 2024
$0.630339
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۳۶,۹۰۵.۷۶ ت
Jun 27, 2024
$0.605806
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۳۷,۴۶۶.۸۴ ت
Jun 25, 2024
$0.611553
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۳۲,۰۸۶.۰۲ ت
Jun 23, 2024
$0.541678
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۳۴,۷۹۴.۹۷ ت
Jun 21, 2024
$0.585419
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۴۲,۷۰۱.۱۵ ت
Jun 19, 2024
$0.721035
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۴۶,۷۰۳.۹۸ ت
Jun 17, 2024
$0.795821
۲۶ خرداد ۱۴۰۳
۴۵,۰۲۹.۴۶ ت
Jun 15, 2024
$0.760922
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۴۷,۳۷۵.۸۹ ت
Jun 13, 2024
$0.803321
۲۲ خرداد ۱۴۰۳
۴۸,۷۳۳.۶۹ ت
Jun 11, 2024
$0.821449
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۴۸,۶۶۲.۶۳ ت
Jun 09, 2024
$0.823513
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۵۱,۷۵۴.۸۷ ت
Jun 07, 2024
$0.881159
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۵۲,۹۴۲.۹۹ ت
Jun 05, 2024
$0.906969
۱۴ خرداد ۱۴۰۳
۵۶,۸۳۸.۶۴ ت
Jun 03, 2024
$0.960899
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۵۵,۴۲۳.۳۰ ت
Jun 01, 2024
$0.941148
۱۰ خرداد ۱۴۰۳
۵۶,۰۶۳.۶۹ ت
May 30, 2024
$0.957658
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۵۷,۴۱۱.۸۰ ت
May 28, 2024
$0.994557
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۵۶,۳۵۵.۰۵ ت
May 26, 2024
$0.984720
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۵۷,۳۴۶.۳۱ ت
May 24, 2024
$0.985035
۰۲ خرداد ۱۴۰۳
۵۸,۳۴۳.۳۳ ت
May 22, 2024
$1.02
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۳,۳۲۹.۲۳ ت
May 20, 2024
$0.897858
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۳,۹۴۰.۷۸ ت
May 18, 2024
$0.926642
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۰,۰۸۸.۲۱ ت
May 16, 2024
$0.852601
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۴,۸۵۱.۷۴ ت
May 14, 2024
$0.926072
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۲,۹۸۸.۳۳ ت
May 12, 2024
$0.871260
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۵,۸۳۵.۷۲ ت
May 10, 2024
$0.912408
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۶,۵۶۵.۹۱ ت
May 08, 2024
$0.919569
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۶,۸۷۵.۸۷ ت
May 06, 2024
$0.935158
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۱,۴۰۱.۲۸ ت
May 04, 2024
$0.995110
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۸,۴۰۲.۹۹ ت
May 02, 2024
$0.945276
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۸,۶۴۷.۰۰ ت
Apr 30, 2024
$0.952850
۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۹,۰۲۳.۲۵ ت
Apr 28, 2024
$0.959384
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۳,۷۴۳.۷۴ ت
Apr 26, 2024
$1.00
۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۹,۸۵۴.۱۶ ت
Apr 24, 2024
$1.07
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۳,۷۷۱.۶۳ ت
Apr 22, 2024
$1.13
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۵,۲۵۸.۲۰ ت
Apr 20, 2024
$1.13
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۷۵,۹۱۶.۹۶ ت
Apr 18, 2024
$1.13
۲۸ فروردین ۱۴۰۳
۷۹,۵۹۵.۸۰ ت
Apr 16, 2024
$1.17

افزودن تراکنش

All In

ALLIN

  • ALLIN
  • IRT
  • USD