تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۳
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت ALIF COIN از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۷,۴۰۴.۳۲ ت
Jul 19, 2024
$0.127986
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۷,۴۳۲.۱۳ ت
Jul 17, 2024
$0.128078
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۷,۴۸۶.۷۲ ت
Jul 15, 2024
$0.128046
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۷,۴۸۵.۲۷ ت
Jul 13, 2024
$0.128030
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۷,۵۱۶.۵۰ ت
Jul 11, 2024
$0.127992
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۷,۶۲۴.۵۲ ت
Jul 09, 2024
$0.127982
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۷,۷۵۸.۱۷ ت
Jul 07, 2024
$0.128011
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۷,۹۲۰.۸۵ ت
Jul 05, 2024
$0.127976
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۷,۸۷۹.۱۵ ت
Jul 03, 2024
$0.127796
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۷,۹۲۱.۷۵ ت
Jul 01, 2024
$0.127800
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۷,۸۲۶.۹۹ ت
Jun 29, 2024
$0.127765
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۷,۷۹۲.۵۸ ت
Jun 27, 2024
$0.127915
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۷,۸۳۷.۳۶ ت
Jun 25, 2024
$0.127925
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۷,۵۷۹.۱۲ ت
Jun 23, 2024
$0.127951
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۷,۶۰۲.۵۷ ت
Jun 21, 2024
$0.127911
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۷,۵۷۶.۰۰ ت
Jun 19, 2024
$0.127925
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۷,۵۰۷.۵۲ ت
Jun 17, 2024
$0.127925
۲۶ خرداد ۱۴۰۳
۷,۵۷۰.۷۵ ت
Jun 15, 2024
$0.127933
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۷,۵۴۶.۸۲ ت
Jun 13, 2024
$0.127967
۲۲ خرداد ۱۴۰۳
۷,۵۸۹.۸۲ ت
Jun 11, 2024
$0.127933
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۷,۵۶۲.۶۳ ت
Jun 09, 2024
$0.127981
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۷,۵۱۴.۴۹ ت
Jun 07, 2024
$0.127947
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۷,۴۷۲.۳۰ ت
Jun 05, 2024
$0.128008
۱۴ خرداد ۱۴۰۳
۷,۵۶۷.۳۴ ت
Jun 03, 2024
$0.127931
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۷,۵۳۰.۵۲ ت
Jun 01, 2024
$0.127876
۱۰ خرداد ۱۴۰۳
۷,۴۸۳.۳۸ ت
May 30, 2024
$0.127828
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۷,۳۸۲.۸۰ ت
May 28, 2024
$0.127893
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۷,۳۲۴.۴۴ ت
May 26, 2024
$0.127983
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۷,۴۴۸.۰۳ ت
May 24, 2024
$0.127934
۰۲ خرداد ۱۴۰۳
۷,۳۰۱.۱۹ ت
May 22, 2024
$0.128002
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷,۶۰۱.۲۷ ت
May 20, 2024
$0.127976
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷,۴۵۴.۱۰ ت
May 18, 2024
$0.128053
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷,۵۲۲.۶۵ ت
May 16, 2024
$0.128050
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷,۵۸۰.۰۷ ت
May 14, 2024
$0.127975
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷,۷۸۳.۰۴ ت
May 12, 2024
$0.127972
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷,۸۳۳.۰۲ ت
May 10, 2024
$0.127998
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷,۸۷۵.۶۵ ت
May 08, 2024
$0.128031
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷,۷۸۷.۴۸ ت
May 06, 2024
$0.128042
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷,۹۰۲.۷۸ ت
May 04, 2024
$0.128078
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷,۸۹۷.۵۸ ت
May 02, 2024
$0.127825
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۹,۲۲۵.۵۶ ت
Apr 30, 2024
$0.799778
۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۹,۱۸۴.۳۱ ت
Apr 28, 2024
$0.799458
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۰,۹۶۲.۹۳ ت
Apr 26, 2024
$0.799832
۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۳,۲۱۴.۷۳ ت
Apr 24, 2024
$0.820082
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷,۹۸۰.۸۳ ت
Apr 22, 2024
$0.122265
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸,۱۳۵.۲۸ ت
Apr 20, 2024
$0.122296
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۸,۱۹۹.۹۸ ت
Apr 18, 2024
$0.122239
۲۸ فروردین ۱۴۰۳
۸,۹۳۴.۹۱ ت
Apr 16, 2024
$0.132258
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۹,۲۰۶.۲۸ ت
Apr 14, 2024
$0.132380
۲۴ فروردین ۱۴۰۳
۱۶,۳۵۶.۶۹ ت
Apr 12, 2024
$0.250289