تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت ZynCoin از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۲,۰۸۳.۹۳ ت
Jul 14, 2024
$0.035866
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۲,۴۷۰.۹۹ ت
Jul 13, 2024
$0.042533
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۲,۵۵۱.۴۹ ت
Jul 13, 2024
$0.043641
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۲,۶۶۱.۹۱ ت
Jul 12, 2024
$0.045253
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۲,۵۲۸.۴۸ ت
Jul 12, 2024
$0.043003
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۲,۴۷۰.۸۱ ت
Jul 11, 2024
$0.042148
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۲,۲۶۴.۶۲ ت
Jul 11, 2024
$0.038562
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۲,۵۸۹.۵۰ ت
Jul 10, 2024
$0.043822
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۲,۵۴۸.۴۶ ت
Jul 10, 2024
$0.043220
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۲,۶۵۵.۴۲ ت
Jul 09, 2024
$0.044820
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۲,۱۰۵.۹۳ ت
Jul 09, 2024
$0.035349
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۲,۰۴۴.۵۱ ت
Jul 08, 2024
$0.034235
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱,۷۹۸.۱۲ ت
Jul 08, 2024
$0.030054
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲,۰۱۱.۵۹ ت
Jul 07, 2024
$0.033471
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲,۴۰۹.۴۴ ت
Jul 07, 2024
$0.039756
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۲,۱۸۹.۰۳ ت
Jul 06, 2024
$0.036069
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۲,۱۳۹.۳۵ ت
Jul 06, 2024
$0.035850
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱,۷۶۶.۱۹ ت
Jul 05, 2024
$0.028516
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱,۶۹۲.۸۱ ت
Jul 05, 2024
$0.027350
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱,۷۴۷.۱۱ ت
Jul 04, 2024
$0.028293
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۲,۰۴۸.۳۲ ت
Jul 04, 2024
$0.033173
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۲,۴۴۹.۰۴ ت
Jul 03, 2024
$0.039734
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۲,۴۶۲.۳۹ ت
Jul 03, 2024
$0.039938
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۲,۹۲۵.۹۱ ت
Jul 02, 2024
$0.047278
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۳,۰۳۲.۱۸ ت
Jul 02, 2024
$0.048863
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۳,۲۴۹.۹۰ ت
Jul 01, 2024
$0.052467
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۳,۵۷۲.۱۱ ت
Jul 01, 2024
$0.057628
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۲,۶۸۷.۴۸ ت
Jun 30, 2024
$0.043173
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۲,۴۵۱.۷۲ ت
Jun 30, 2024
$0.039664
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱,۹۹۹.۲۷ ت
Jun 29, 2024
$0.032539
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱,۴۶۷.۱۳ ت
Jun 29, 2024
$0.023949
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱,۷۷۵.۰۳ ت
Jun 28, 2024
$0.028852
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱,۵۲۹.۱۳ ت
Jun 28, 2024
$0.024835
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۱,۸۰۰.۲۹ ت
Jun 27, 2024
$0.029231
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۲,۰۴۲.۱۵ ت
Jun 27, 2024
$0.033521
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۲,۱۹۳.۳۱ ت
Jun 26, 2024
$0.036289
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۱,۹۰۷.۷۸ ت
Jun 26, 2024
$0.031627
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱,۴۰۶.۱۳ ت
Jun 25, 2024
$0.023077
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۵۰.۷۴ ت
Jun 25, 2024
$0.017150
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۸۵۰.۴۲ ت
Jun 24, 2024
$0.013921
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۸۲۸.۱۳ ت
Jun 24, 2024
$0.013694
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۸۳۵.۰۰ ت
Jun 23, 2024
$0.013993
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۸۵۲.۸۳ ت
Jun 23, 2024
$0.014397
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۹۷۰.۳۴ ت
Jun 22, 2024
$0.016348
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۱۱.۹۳ ت
Jun 22, 2024
$0.017050
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۹۳۸.۱۹ ت
Jun 21, 2024
$0.015788
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۰۱.۶۳ ت
Jun 21, 2024
$0.016852
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۱,۲۲۷.۷۴ ت
Jun 20, 2024
$0.020783
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۱,۲۲۷.۱۴ ت
Jun 20, 2024
$0.020779
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۱,۳۶۶.۶۶ ت
Jun 19, 2024
$0.023093