تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۸۵۵
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت ZoidPay از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۸۶۰.۳۳ ت
Jul 13, 2024
$0.014715
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۷۰۶.۹۳ ت
Jul 10, 2024
$0.011989
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۷۱۸.۷۰ ت
Jul 07, 2024
$0.011858
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۶۸۱.۷۵ ت
Jul 04, 2024
$0.011041
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۷۶۳.۸۷ ت
Jul 01, 2024
$0.012323
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۷۱۴.۳۵ ت
Jun 28, 2024
$0.011602
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۵۳۰.۸۲ ت
Jun 25, 2024
$0.008664
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۵۷۳.۳۹ ت
Jun 22, 2024
$0.009661
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۴۳۷.۴۰ ت
Jun 19, 2024
$0.007385
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۵۱۷.۶۰ ت
Jun 16, 2024
$0.008827
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۵۵۰.۳۸ ت
Jun 13, 2024
$0.009332
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۵۷۶.۷۶ ت
Jun 10, 2024
$0.009766
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۶۱۴.۹۸ ت
Jun 07, 2024
$0.010470
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۶۳۱.۲۴ ت
Jun 04, 2024
$0.010697
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۷۰۷.۰۸ ت
Jun 01, 2024
$0.012007
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۷۲۰.۹۴ ت
May 29, 2024
$0.012347
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۷۰۴.۱۰ ت
May 26, 2024
$0.012303
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۷۴۷.۴۱ ت
May 23, 2024
$0.013006
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۴۸.۷۸ ت
May 20, 2024
$0.012606
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۷۸.۷۴ ت
May 17, 2024
$0.013305
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۸۱.۷۶ ت
May 14, 2024
$0.013198
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۶۰.۵۴ ت
May 11, 2024
$0.014043
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۵۰.۸۱ ت
May 08, 2024
$0.013831
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹۶۷.۲۳ ت
May 05, 2024
$0.015830
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۹۲.۹۴ ت
May 02, 2024
$0.014452
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹۳۸.۱۰ ت
Apr 29, 2024
$0.015412
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹۳۶.۳۲ ت
Apr 26, 2024
$0.014694
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۰۹۱.۴۵ ت
Apr 23, 2024
$0.016698
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹۷۸.۲۷ ت
Apr 20, 2024
$0.014706
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۸۸۳.۶۴ ت
Apr 17, 2024
$0.013275
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۸۰۹.۹۵ ت
Apr 14, 2024
$0.011646
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۹۷۷.۱۰ ت
Apr 11, 2024
$0.015034
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۹۴۹.۷۲ ت
Apr 08, 2024
$0.014865
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۱,۰۴۰.۷۶ ت
Apr 05, 2024
$0.016050
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۱,۱۰۸.۹۳ ت
Apr 02, 2024
$0.017585
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۱,۲۷۸.۹۲ ت
Mar 30, 2024
$0.020620
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۹۱۴.۰۸ ت
Mar 27, 2024
$0.014850
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۱,۱۵۶.۷۴ ت
Mar 24, 2024
$0.018652
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۱,۳۴۹.۷۳ ت
Mar 21, 2024
$0.022018
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۱,۷۲۰.۶۲ ت
Mar 18, 2024
$0.028520
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۱,۳۷۷.۶۳ ت
Mar 15, 2024
$0.022935
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۹۸۱.۱۸ ت
Mar 12, 2024
$0.016452
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۵۱۸.۰۳ ت
Mar 09, 2024
$0.008667
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۴۵۶.۱۱ ت
Mar 06, 2024
$0.007647
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۴۷۹.۲۵ ت
Mar 03, 2024
$0.008084
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۴۳۴.۴۱ ت
Feb 29, 2024
$0.007436
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۴۱۴.۸۶ ت
Feb 26, 2024
$0.007234
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۴۵۲.۲۷ ت
Feb 23, 2024
$0.007884
۰۱ اسفند ۱۴۰۲
۴۸۲.۰۷ ت
Feb 20, 2024
$0.008559
۲۸ بهمن ۱۴۰۲
۵۲۱.۲۰ ت
Feb 17, 2024
$0.009352