تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۶
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Zeus Network از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۱۷,۷۷۱.۰۳ ت
Jul 21, 2024
$0.309813
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۱۷,۲۸۸.۶۲ ت
Jul 20, 2024
$0.301324
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۱۷,۰۹۶.۵۵ ت
Jul 20, 2024
$0.299008
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۱۶,۷۴۶.۴۳ ت
Jul 19, 2024
$0.289327
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۱۶,۰۰۴.۵۶ ت
Jul 19, 2024
$0.276644
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۱۵,۹۷۹.۱۲ ت
Jul 18, 2024
$0.276493
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۱۵,۸۷۶.۵۹ ت
Jul 18, 2024
$0.274335
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۱۴,۶۴۸.۳۲ ت
Jul 17, 2024
$0.253212
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۱۴,۱۰۷.۷۳ ت
Jul 17, 2024
$0.243119
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱۳,۲۳۱.۸۴ ت
Jul 16, 2024
$0.228052
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۸۸۷.۷۲ ت
Jul 16, 2024
$0.205109
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۰۱۰.۸۷ ت
Jul 15, 2024
$0.188846
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۰۵۶.۳۴ ت
Jul 15, 2024
$0.189097
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۹۴۱.۳۰ ت
Jul 14, 2024
$0.187367
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۹,۹۰۴.۰۹ ت
Jul 14, 2024
$0.170457
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۰۹۵.۶۵ ت
Jul 13, 2024
$0.173776
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۸۶۳.۸۸ ت
Jul 13, 2024
$0.185818
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۵۲۲.۱۵ ت
Jul 12, 2024
$0.178881
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۹,۸۴۷.۷۲ ت
Jul 12, 2024
$0.167486
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۳۶۹.۱۶ ت
Jul 11, 2024
$0.176881
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۹,۸۳۵.۲۷ ت
Jul 11, 2024
$0.167477
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۰۵۹.۴۵ ت
Jul 10, 2024
$0.170238
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۹,۸۹۹.۱۸ ت
Jul 10, 2024
$0.167885
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۱۰۳.۹۳ ت
Jul 09, 2024
$0.170543
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۲۷۹.۰۰ ت
Jul 09, 2024
$0.172540
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۹,۸۲۰.۳۳ ت
Jul 08, 2024
$0.164442
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۸,۷۴۱.۳۳ ت
Jul 08, 2024
$0.146105
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۹,۴۵۴.۲۷ ت
Jul 07, 2024
$0.157184
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۹,۵۲۹.۱۱ ت
Jul 07, 2024
$0.157339
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۸,۹۲۴.۵۶ ت
Jul 06, 2024
$0.147054
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۹,۱۴۰.۶۲ ت
Jul 06, 2024
$0.153174
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۸,۹۹۶.۷۱ ت
Jul 05, 2024
$0.145255
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۹,۹۶۷.۳۵ ت
Jul 05, 2024
$0.161041
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۰۰۲.۳۸ ت
Jul 04, 2024
$0.178174
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۷۶۹.۹۰ ت
Jul 04, 2024
$0.190618
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۶۱۴.۷۲ ت
Jul 03, 2024
$0.204666
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱۴,۰۵۲.۰۰ ت
Jul 03, 2024
$0.227917
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۱۴,۰۰۵.۸۶ ت
Jul 02, 2024
$0.226315
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۱۴,۷۴۴.۱۷ ت
Jul 02, 2024
$0.237602
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱۴,۵۳۳.۷۰ ت
Jul 01, 2024
$0.234637
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱۴,۴۲۱.۵۵ ت
Jul 01, 2024
$0.232660
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۱۳,۹۴۰.۵۳ ت
Jun 30, 2024
$0.223951
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۱۳,۷۵۸.۷۱ ت
Jun 30, 2024
$0.222589
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱۳,۹۰۲.۶۳ ت
Jun 29, 2024
$0.226277
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱۳,۶۴۲.۵۶ ت
Jun 29, 2024
$0.222697
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱۴,۵۰۹.۵۰ ت
Jun 28, 2024
$0.235725
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱۵,۰۳۸.۷۴ ت
Jun 28, 2024
$0.244248
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۱۴,۹۲۳.۰۹ ت
Jun 27, 2024
$0.242311
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۱۴,۵۸۴.۱۴ ت
Jun 27, 2024
$0.239398
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۱۴,۳۹۴.۵۶ ت
Jun 26, 2024
$0.238164