تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۸۵۵
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Zamio از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

3.66%
$0.000720
۴۱ تومان
محاسبه با نرخ تتر: ۵۸,۱۵۱ تومان
معاملات روزانه $161,169
ارزش بازار $640,677
سکه در گردش 77,400,770 ZAM
ارزش بازار رقیق شده $640,677
(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۴۲.۰۵ ت
Jul 13, 2024
$0.000719
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۴۶.۳۶ ت
Jul 10, 2024
$0.000786
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۴۷.۸۵ ت
Jul 07, 2024
$0.000789
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۵۳.۴۷ ت
Jul 04, 2024
$0.000866
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۴۵.۴۹ ت
Jul 01, 2024
$0.000733
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۵۰.۷۲ ت
Jun 28, 2024
$0.000823
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۵۵.۵۸ ت
Jun 25, 2024
$0.000907
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۵۹.۲۹ ت
Jun 22, 2024
$0.000999
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۶۱.۶۶ ت
Jun 19, 2024
$0.001041
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۶۵.۷۳ ت
Jun 16, 2024
$0.001121
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۷۴.۶۰ ت
Jun 13, 2024
$0.001265
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۷۳.۵۱ ت
Jun 10, 2024
$0.001244
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۷۴.۷۱ ت
Jun 07, 2024
$0.001272
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۵۸.۴۲ ت
Jun 04, 2024
$0.000990
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۵۸.۷۹ ت
Jun 01, 2024
$0.000998
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۶۰.۴۳ ت
May 29, 2024
$0.001035
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۵۸.۴۶ ت
May 26, 2024
$0.001021
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۵۵.۸۶ ت
May 23, 2024
$0.000972
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۶.۹۲ ت
May 20, 2024
$0.000958
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۰.۱۳ ت
May 17, 2024
$0.001027
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۰.۲۳ ت
May 14, 2024
$0.001354
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۶.۵۵ ت
May 11, 2024
$0.001249
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۹.۷۴ ت
May 08, 2024
$0.000971
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۴.۹۹ ت
May 05, 2024
$0.001063
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۶.۲۵ ت
May 02, 2024
$0.001072
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۷.۶۳ ت
Apr 29, 2024
$0.001111
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۸.۴۶ ت
Apr 26, 2024
$0.001231
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹۹.۸۹ ت
Apr 23, 2024
$0.001528
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹۹.۸۵ ت
Apr 20, 2024
$0.001501
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۱۱۰.۱۶ ت
Apr 17, 2024
$0.001655
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۱۱۳.۲۳ ت
Apr 14, 2024
$0.001628
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۱۲۸.۹۳ ت
Apr 11, 2024
$0.001983
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۱۱۵.۵۷ ت
Apr 08, 2024
$0.001808
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۱۲۲.۸۹ ت
Apr 05, 2024
$0.001895
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۱۱۷.۹۰ ت
Apr 02, 2024
$0.001869
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۱۲۳.۹۸ ت
Mar 30, 2024
$0.001999
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۱۲۰.۰۷ ت
Mar 27, 2024
$0.001950
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۱۱۵.۰۳ ت
Mar 24, 2024
$0.001855
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۱۲۴.۷۷ ت
Mar 21, 2024
$0.002035
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۱۲۰.۵۶ ت
Mar 18, 2024
$0.001998
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۱۵۳.۴۶ ت
Mar 15, 2024
$0.002554
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۱۶۱.۵۲ ت
Mar 12, 2024
$0.002708
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۱۴۸.۵۶ ت
Mar 09, 2024
$0.002485
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۱۳۹.۰۵ ت
Mar 06, 2024
$0.002331
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۱۳۷.۶۸ ت
Mar 03, 2024
$0.002322
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۱۳۰.۸۲ ت
Feb 29, 2024
$0.002239
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۱۳۶.۱۸ ت
Feb 26, 2024
$0.002374
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۱۱۵.۱۴ ت
Feb 23, 2024
$0.002007
۰۱ اسفند ۱۴۰۲
۱۰۵.۵۴ ت
Feb 20, 2024
$0.001873
۲۸ بهمن ۱۴۰۲
۱۰۱.۰۲ ت
Feb 17, 2024
$0.001813