تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۳
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Yup از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۲,۲۰۷.۰۴ ت
Jul 19, 2024
$0.038149
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۲,۰۷۲.۱۴ ت
Jul 15, 2024
$0.035440
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۲,۰۸۵.۲۹ ت
Jul 11, 2024
$0.035508
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲,۲۰۱.۸۲ ت
Jul 07, 2024
$0.036330
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۲,۳۴۹.۶۷ ت
Jul 03, 2024
$0.038110
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۲,۳۱۸.۵۰ ت
Jun 29, 2024
$0.037846
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۲,۳۳۴.۰۸ ت
Jun 25, 2024
$0.038100
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۲,۴۹۴.۰۳ ت
Jun 21, 2024
$0.041961
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۲,۳۸۶.۰۷ ت
Jun 17, 2024
$0.040657
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۲,۴۹۹.۱۴ ت
Jun 13, 2024
$0.042376
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۲,۷۳۲.۸۱ ت
Jun 09, 2024
$0.046247
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۲,۷۵۷.۰۸ ت
Jun 05, 2024
$0.047231
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۲,۹۲۹.۹۹ ت
Jun 01, 2024
$0.049754
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۲,۹۷۱.۸۳ ت
May 28, 2024
$0.051481
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۳,۰۱۳.۷۰ ت
May 24, 2024
$0.051766
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۸۶۹.۶۴ ت
May 20, 2024
$0.048313
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۹۳۲.۲۸ ت
May 16, 2024
$0.049913
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳,۷۰۵.۷۳ ت
May 12, 2024
$0.060931
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۸۴۷.۸۲ ت
May 08, 2024
$0.046295
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۹۹۷.۰۱ ت
May 04, 2024
$0.048571
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳,۳۷۹.۱۲ ت
Apr 30, 2024
$0.054901
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳,۶۶۷.۶۷ ت
Apr 26, 2024
$0.057562
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳,۹۰۴.۴۸ ت
Apr 22, 2024
$0.059816
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۴,۱۹۷.۶۹ ت
Apr 18, 2024
$0.062576
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۴,۳۴۱.۴۰ ت
Apr 14, 2024
$0.062426
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۶,۵۰۴.۹۱ ت
Apr 10, 2024
$0.100174
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۶,۵۱۲.۸۵ ت
Apr 06, 2024
$0.100369
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۶,۸۰۳.۴۸ ت
Apr 02, 2024
$0.107892
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۵,۰۸۶.۳۸ ت
Mar 29, 2024
$0.082305
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۶,۵۷۴.۲۱ ت
Mar 25, 2024
$0.106494
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۵,۶۶۲.۳۲ ت
Mar 21, 2024
$0.092369
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۶,۲۹۷.۴۴ ت
Mar 17, 2024
$0.105341
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۸,۶۷۰.۰۸ ت
Mar 13, 2024
$0.145237
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۷,۱۴۳.۹۶ ت
Mar 09, 2024
$0.119529
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۷,۲۰۱.۳۱ ت
Mar 05, 2024
$0.119386
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۹,۳۶۴.۷۸ ت
Mar 01, 2024
$0.158188
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۱۲,۱۲۶.۹۷ ت
Feb 26, 2024
$0.211464
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۸,۵۷۶.۳۹ ت
Feb 22, 2024
$0.150537
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۹,۳۸۷.۱۸ ت
Feb 18, 2024
$0.167634
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۸,۶۹۲.۰۰ ت
Feb 14, 2024
$0.157251
۱۸ مهر ۱۴۰۱
۲۶۵.۴۲ ت
Oct 10, 2022
$0.008167
۱۴ مهر ۱۴۰۱
۲۶۶.۸۷ ت
Oct 06, 2022
$0.008171
۱۰ مهر ۱۴۰۱
۲۶۷.۵۴ ت
Oct 02, 2022
$0.008071
۰۶ مهر ۱۴۰۱
۲۶۲.۲۱ ت
Sep 28, 2022
$0.008237
۰۲ مهر ۱۴۰۱
۲۶۹.۴۱ ت
Sep 24, 2022
$0.008498
۲۹ شهریور ۱۴۰۱
۲۹۵.۷۹ ت
Sep 20, 2022
$0.009336
۲۵ شهریور ۱۴۰۱
۳۰۴.۷۵ ت
Sep 16, 2022
$0.009657
۲۱ شهریور ۱۴۰۱
۳۷۳.۶۰ ت
Sep 12, 2022
$0.012061
۱۷ شهریور ۱۴۰۱
۳۳۵.۰۳ ت
Sep 08, 2022
$0.011078
۱۳ شهریور ۱۴۰۱
۳۴۰.۸۶ ت
Sep 04, 2022
$0.011265