تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۰۲
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت YOUR AI از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۰۳.۳۸ ت
Jul 19, 2024
$0.019072
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۵۴.۸۲ ت
Jul 18, 2024
$0.018252
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۲۶.۵۶ ت
Jul 18, 2024
$0.017738
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۲۹.۵۹ ت
Jul 17, 2024
$0.017797
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۹۸۱.۲۱ ت
Jul 17, 2024
$0.016909
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۹۳۹.۹۱ ت
Jul 16, 2024
$0.016199
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۹۵۹.۷۹ ت
Jul 16, 2024
$0.016560
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۸۹۲.۸۸ ت
Jul 15, 2024
$0.015313
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۸۹۸.۱۹ ت
Jul 15, 2024
$0.015361
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۹۷۴.۴۹ ت
Jul 14, 2024
$0.016687
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۹۶۳.۱۶ ت
Jul 14, 2024
$0.016576
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۹۴۰.۵۵ ت
Jul 13, 2024
$0.016189
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۹۴۷.۱۴ ت
Jul 13, 2024
$0.016200
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۹۴۸.۳۳ ت
Jul 12, 2024
$0.016122
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۹۷۱.۶۲ ت
Jul 12, 2024
$0.016525
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۰۰.۸۱ ت
Jul 11, 2024
$0.017072
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۹۷۹.۰۹ ت
Jul 11, 2024
$0.016672
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۹۹۷.۴۳ ت
Jul 10, 2024
$0.016879
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۹۸۹.۷۲ ت
Jul 10, 2024
$0.016785
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۹۹۹.۷۳ ت
Jul 09, 2024
$0.016874
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۰۳.۶۰ ت
Jul 09, 2024
$0.016846
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۴۶.۴۴ ت
Jul 08, 2024
$0.017522
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۳۲.۲۰ ت
Jul 08, 2024
$0.017252
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۰۵.۸۳ ت
Jul 07, 2024
$0.018385
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۲۵.۳۶ ت
Jul 07, 2024
$0.018581
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۷۶.۲۰ ت
Jul 06, 2024
$0.017733
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۵۳.۷۹ ت
Jul 06, 2024
$0.017659
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۱۰.۱۵ ت
Jul 05, 2024
$0.017923
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۶۹.۵۴ ت
Jul 05, 2024
$0.018896
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۶۵.۰۰ ت
Jul 04, 2024
$0.018866
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱,۲۰۵.۸۳ ت
Jul 04, 2024
$0.019528
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۲۳۹.۸۹ ت
Jul 03, 2024
$0.020116
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۳۱۵.۲۹ ت
Jul 03, 2024
$0.021333
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۱,۳۱۴.۰۹ ت
Jul 02, 2024
$0.021233
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۱,۳۱۵.۳۳ ت
Jul 02, 2024
$0.021196
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۳۱۸.۵۶ ت
Jul 01, 2024
$0.021287
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۳۵۱.۰۱ ت
Jul 01, 2024
$0.021795
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۱,۲۴۶.۲۰ ت
Jun 30, 2024
$0.020019
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۱,۲۰۴.۲۲ ت
Jun 30, 2024
$0.019482
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۹۲.۲۹ ت
Jun 29, 2024
$0.019405
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۷۹.۵۲ ت
Jun 29, 2024
$0.019254
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱,۲۲۵.۰۰ ت
Jun 28, 2024
$0.019901
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱,۲۴۰.۴۱ ت
Jun 28, 2024
$0.020145
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۱,۲۴۴.۶۳ ت
Jun 27, 2024
$0.020209
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۹۸.۱۷ ت
Jun 27, 2024
$0.019667
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۱,۲۴۳.۰۶ ت
Jun 26, 2024
$0.020567
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۱,۲۷۶.۱۵ ت
Jun 26, 2024
$0.021156
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱,۳۳۶.۱۲ ت
Jun 25, 2024
$0.021928
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱,۳۶۵.۵۴ ت
Jun 25, 2024
$0.022290
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۱,۳۴۴.۵۰ ت
Jun 24, 2024
$0.022009