تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۸۵۵
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت YooShi از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۱۸۵۱ ت
Jul 13, 2024
$0.00000003
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۱۸۰۳ ت
Jul 10, 2024
$0.00000003
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۱۸۸۳ ت
Jul 07, 2024
$0.00000003
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۲۲۲۱ ت
Jul 04, 2024
$0.00000003
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۲۳۰۴ ت
Jul 01, 2024
$0.00000003
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۲۳۷۲ ت
Jun 28, 2024
$0.00000003
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۲۲۸۲ ت
Jun 25, 2024
$0.00000003
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۲۳۸۵ ت
Jun 22, 2024
$0.00000004
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۲۳۷۲ ت
Jun 19, 2024
$0.00000004
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۲۵۰۸ ت
Jun 16, 2024
$0.00000004
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۲۶۱۶ ت
Jun 13, 2024
$0.00000004
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۲۹۶۷ ت
Jun 10, 2024
$0.00000005
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۳۰۴۰ ت
Jun 07, 2024
$0.00000005
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۲۸۵۷ ت
Jun 04, 2024
$0.00000004
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۲۷۰۵ ت
Jun 01, 2024
$0.00000004
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۲۹۳۲ ت
May 29, 2024
$0.00000005
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۲۸۹۹ ت
May 26, 2024
$0.00000005
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۲۸۶۱ ت
May 23, 2024
$0.00000004
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۲۷۸۹ ت
May 20, 2024
$0.00000004
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۳۰۴۲ ت
May 17, 2024
$0.00000005
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۳۱۷۴ ت
May 14, 2024
$0.00000005
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۳۱۹۷ ت
May 11, 2024
$0.00000005
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۳۳۳۵ ت
May 08, 2024
$0.00000005
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۳۳۶۰ ت
May 05, 2024
$0.00000005
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۳۲۱۵ ت
May 02, 2024
$0.00000005
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۳۵۰۶ ت
Apr 29, 2024
$0.00000005
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۳۶۴۳ ت
Apr 26, 2024
$0.00000005
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۴۰۶۴ ت
Apr 23, 2024
$0.00000006
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۳۷۰۸ ت
Apr 20, 2024
$0.00000005
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۰۳۶۹۶ ت
Apr 17, 2024
$0.00000005
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۰۴۱۰۸ ت
Apr 14, 2024
$0.00000005
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۰۴۲۷۷ ت
Apr 11, 2024
$0.00000006
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۰۴۳۲۶ ت
Apr 08, 2024
$0.00000006
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۰۴۳۱۷ ت
Apr 05, 2024
$0.00000006
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۰۴۱۸۲ ت
Apr 02, 2024
$0.00000006
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۰۴۳۷۶ ت
Mar 30, 2024
$0.00000007
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۰۴۲۲۰ ت
Mar 27, 2024
$0.00000006
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۰۴۴۰۵ ت
Mar 24, 2024
$0.00000007
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۰۴۴۲۱ ت
Mar 21, 2024
$0.00000007
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۰.۰۰۴۴۹۲ ت
Mar 18, 2024
$0.00000007
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۰.۰۰۴۶۵۳ ت
Mar 15, 2024
$0.00000007
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۰.۰۰۴۶۲۳ ت
Mar 12, 2024
$0.00000007
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۰.۰۰۴۸۳۶ ت
Mar 09, 2024
$0.00000008
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۰.۰۰۳۸۹۸ ت
Mar 06, 2024
$0.00000006
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۰.۰۰۴۱۵۶ ت
Mar 03, 2024
$0.00000007
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۰.۰۰۳۶۷۴ ت
Feb 29, 2024
$0.00000006
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۰.۰۰۳۵۵۷ ت
Feb 26, 2024
$0.00000006
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۰.۰۰۳۴۰۲ ت
Feb 23, 2024
$0.00000005
۰۱ اسفند ۱۴۰۲
۰.۰۰۳۲۱۲ ت
Feb 20, 2024
$0.00000005
۲۸ بهمن ۱۴۰۲
۰.۰۰۳۱۱۶ ت
Feb 17, 2024
$0.00000005