تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Yieldly از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۹۶۳۷۲۹ ت
Jul 13, 2024
$0.000016
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱.۰۷ ت
Jul 10, 2024
$0.000018
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱.۱۱ ت
Jul 07, 2024
$0.000018
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱.۲۳ ت
Jul 04, 2024
$0.000020
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱.۲۵ ت
Jul 01, 2024
$0.000020
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱.۰۸ ت
Jun 28, 2024
$0.000017
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱.۲۳ ت
Jun 25, 2024
$0.000020
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۱.۱۶ ت
Jun 22, 2024
$0.000019
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۱.۱۲ ت
Jun 19, 2024
$0.000019
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۱.۲۶ ت
Jun 16, 2024
$0.000021
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۱.۰۶ ت
Jun 13, 2024
$0.000018
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۱.۳۵ ت
Jun 10, 2024
$0.000022
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۱.۵۲ ت
Jun 07, 2024
$0.000025
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۱.۴۰ ت
Jun 04, 2024
$0.000023
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۱.۶۱ ت
Jun 01, 2024
$0.000027
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۱.۶۴ ت
May 29, 2024
$0.000028
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۱.۴۵ ت
May 26, 2024
$0.000025
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۱.۴۳ ت
May 23, 2024
$0.000024
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱.۳۸ ت
May 20, 2024
$0.000023
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱.۵۴ ت
May 17, 2024
$0.000026
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱.۷۷ ت
May 14, 2024
$0.000029
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱.۹۰ ت
May 11, 2024
$0.000031
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱.۹۸ ت
May 08, 2024
$0.000032
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲.۲۹ ت
May 05, 2024
$0.000037
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱.۹۰ ت
May 02, 2024
$0.000030
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲.۲۵ ت
Apr 29, 2024
$0.000036
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲.۲۳ ت
Apr 26, 2024
$0.000035
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲.۲۲ ت
Apr 23, 2024
$0.000034
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲.۰۹ ت
Apr 20, 2024
$0.000031
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۲.۰۸ ت
Apr 17, 2024
$0.000031
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۲.۵۰ ت
Apr 14, 2024
$0.000036
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۲.۹۸ ت
Apr 11, 2024
$0.000045
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۲.۹۴ ت
Apr 08, 2024
$0.000046
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۳.۲۴ ت
Apr 05, 2024
$0.000050
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۲.۹۲ ت
Apr 02, 2024
$0.000046
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۲.۹۹ ت
Mar 30, 2024
$0.000048
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۳.۳۹ ت
Mar 27, 2024
$0.000055
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۲.۹۸ ت
Mar 24, 2024
$0.000048
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۳.۲۲ ت
Mar 21, 2024
$0.000052
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۳.۷۱ ت
Mar 18, 2024
$0.000061
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۳.۹۴ ت
Mar 15, 2024
$0.000065
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۴.۱۳ ت
Mar 12, 2024
$0.000069
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۳.۵۸ ت
Mar 09, 2024
$0.000059
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۳.۵۰ ت
Mar 06, 2024
$0.000058
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۳.۰۵ ت
Mar 03, 2024
$0.000051
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۲.۷۵ ت
Feb 29, 2024
$0.000047
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۲.۹۱ ت
Feb 26, 2024
$0.000050
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۲.۵۴ ت
Feb 23, 2024
$0.000044
۰۱ اسفند ۱۴۰۲
۲.۶۷ ت
Feb 20, 2024
$0.000047
۲۸ بهمن ۱۴۰۲
۲.۴۶ ت
Feb 17, 2024
$0.000044