تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۴۱
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Yieldification از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۶۵.۵۹ ت
Jul 23, 2024
$0.001130
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۶۴.۹۹ ت
Jul 21, 2024
$0.001133
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۶۵.۰۳ ت
Jul 19, 2024
$0.001124
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۶۶.۰۸ ت
Jul 17, 2024
$0.001138
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۶۲.۵۰ ت
Jul 15, 2024
$0.001068
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۵۹.۷۰ ت
Jul 13, 2024
$0.001021
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۶۱.۵۴ ت
Jul 11, 2024
$0.001048
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۶۱.۴۱ ت
Jul 09, 2024
$0.001030
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۶۱.۸۷ ت
Jul 07, 2024
$0.001020
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۶۴.۲۷ ت
Jul 05, 2024
$0.001038
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۶۹.۴۳ ت
Jul 03, 2024
$0.001126
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۷۳.۵۶ ت
Jul 01, 2024
$0.001186
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۶۹.۵۹ ت
Jun 29, 2024
$0.001135
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۶۹.۹۴ ت
Jun 27, 2024
$0.001148
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۶۹.۴۷ ت
Jun 25, 2024
$0.001134
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۷۰.۵۶ ت
Jun 23, 2024
$0.001191
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۷۲.۰۵ ت
Jun 21, 2024
$0.001212
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۷۰.۱۲ ت
Jun 19, 2024
$0.001184
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۷۲.۰۳ ت
Jun 17, 2024
$0.001227
۲۶ خرداد ۱۴۰۳
۷۱.۶۶ ت
Jun 15, 2024
$0.001211
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۷۴.۱۲ ت
Jun 13, 2024
$0.001256
۲۲ خرداد ۱۴۰۳
۷۹.۵۷ ت
Jun 11, 2024
$0.001341
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۸۰.۵۳ ت
Jun 09, 2024
$0.001362
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۸۳.۳۵ ت
Jun 07, 2024
$0.001419
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۸۲.۳۳ ت
Jun 05, 2024
$0.001410
۱۴ خرداد ۱۴۰۳
۸۶.۵۱ ت
Jun 03, 2024
$0.001462
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۸۷.۵۴ ت
Jun 01, 2024
$0.001486
۱۰ خرداد ۱۴۰۳
۸۷.۴۲ ت
May 30, 2024
$0.001493
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۹۰.۳۹ ت
May 28, 2024
$0.001565
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۸۷.۱۹ ت
May 26, 2024
$0.001523
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۹۴.۱۰ ت
May 24, 2024
$0.001616
۰۲ خرداد ۱۴۰۳
۹۰.۳۵ ت
May 22, 2024
$0.001584
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۶.۴۵ ت
May 20, 2024
$0.001287
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۵.۷۴ ت
May 18, 2024
$0.001301
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۶.۸۵ ت
May 16, 2024
$0.001308
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۶.۱۱ ت
May 14, 2024
$0.001285
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۸.۰۸ ت
May 12, 2024
$0.001283
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۰.۶۹ ت
May 10, 2024
$0.001318
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۴.۱۷ ت
May 08, 2024
$0.001368
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۴.۵۷ ت
May 06, 2024
$0.001390
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹۲.۳۶ ت
May 04, 2024
$0.001496
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۲.۶۰ ت
May 02, 2024
$0.001336
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹۴.۳۸ ت
Apr 30, 2024
$0.001533
۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹۴.۷۳ ت
Apr 28, 2024
$0.001539
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹۷.۱۹ ت
Apr 26, 2024
$0.001525
۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰۳.۰۵ ت
Apr 24, 2024
$0.001588
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰۱.۲۲ ت
Apr 22, 2024
$0.001550
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰۲.۲۶ ت
Apr 20, 2024
$0.001537
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۱۰۴.۱۴ ت
Apr 18, 2024
$0.001552
۲۸ فروردین ۱۴۰۳
۱۱۵.۸۷ ت
Apr 16, 2024
$0.001715

افزودن تراکنش

Yieldification

YDF

  • YDF
  • IRT
  • USD