تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۸۴
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Yield Yak از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۲۳,۳۹۷,۴۵۷.۷۶ ت
Jul 16, 2024
$403.69
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۲۲,۲۶۵,۴۶۸.۱۵ ت
Jul 13, 2024
$380.83
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۲۲,۳۶۸,۳۲۹.۳۰ ت
Jul 10, 2024
$379.35
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲۴,۰۳۵,۱۳۲.۸۲ ت
Jul 07, 2024
$396.58
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۲۳,۲۲۰,۴۱۵.۱۵ ت
Jul 04, 2024
$376.06
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۲۵,۱۳۰,۴۴۸.۱۹ ت
Jul 01, 2024
$405.42
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۲۴,۹۰۴,۲۱۶.۵۶ ت
Jun 28, 2024
$404.47
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۲۲,۳۵۸,۷۸۷.۰۶ ت
Jun 25, 2024
$364.95
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۲۳,۵۳۸,۲۶۰.۴۰ ت
Jun 22, 2024
$396.61
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۲۳,۳۰۰,۶۹۳.۷۰ ت
Jun 19, 2024
$393.44
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۲۳,۸۱۱,۶۵۱.۶۸ ت
Jun 16, 2024
$406.08
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۲۵,۶۰۶,۳۲۳.۶۵ ت
Jun 13, 2024
$434.19
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۲۷,۲۶۳,۸۴۳.۳۱ ت
Jun 10, 2024
$461.68
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۲۹,۹۲۰,۵۶۲.۴۸ ت
Jun 07, 2024
$509.41
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۲۸,۵۱۸,۷۸۷.۶۹ ت
Jun 04, 2024
$483.28
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۲۸,۵۲۸,۲۲۰.۱۸ ت
Jun 01, 2024
$484.44
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۳۰,۸۶۸,۰۱۷.۳۳ ت
May 29, 2024
$528.68
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۳۰,۸۶۵,۰۰۲.۲۶ ت
May 26, 2024
$539.31
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۳۱,۸۸۹,۶۶۱.۴۳ ت
May 23, 2024
$554.93
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۰,۷۰۰,۲۹۸.۳۱ ت
May 20, 2024
$516.87
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۹,۵۳۲,۵۴۴.۳۹ ت
May 17, 2024
$504.58
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۹,۶۶۱,۴۲۷.۷۷ ت
May 14, 2024
$500.77
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۲,۰۴۷,۸۸۷.۷۴ ت
May 11, 2024
$522.99
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۲,۶۲۶,۰۷۹.۵۰ ت
May 08, 2024
$530.38
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۳,۳۲۷,۹۷۳.۵۷ ت
May 05, 2024
$545.45
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۱,۴۸۷,۶۱۰.۰۳ ت
May 02, 2024
$509.64
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۲,۵۴۹,۱۳۷.۳۵ ت
Apr 29, 2024
$534.78
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۴,۱۵۹,۰۱۴.۷۶ ت
Apr 26, 2024
$536.10
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۷,۱۶۲,۱۰۸.۹۶ ت
Apr 23, 2024
$568.57
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۳,۶۲۰,۶۵۳.۴۳ ت
Apr 20, 2024
$505.41
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۳۳,۴۳۹,۰۱۸.۱۸ ت
Apr 17, 2024
$502.38
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۳۴,۴۱۲,۵۵۳.۴۷ ت
Apr 14, 2024
$494.83
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۴۱,۰۷۰,۰۴۶.۷۹ ت
Apr 11, 2024
$631.92
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۴۳,۶۴۴,۹۳۳.۵۴ ت
Apr 08, 2024
$683.14
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۴۴,۹۰۰,۱۰۶.۴۳ ت
Apr 05, 2024
$692.43
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۴۸,۵۴۸,۰۵۴.۰۵ ت
Apr 02, 2024
$769.89
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۵۱,۳۴۸,۵۷۸.۱۴ ت
Mar 30, 2024
$827.92
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۵۱,۳۹۰,۲۰۲.۱۱ ت
Mar 27, 2024
$834.90
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۴۶,۴۵۵,۰۵۷.۷۰ ت
Mar 24, 2024
$749.10
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۴۵,۲۹۴,۴۷۷.۱۰ ت
Mar 21, 2024
$738.88
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۴۶,۳۷۸,۸۴۷.۳۷ ت
Mar 18, 2024
$768.75
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۴۶,۶۲۶,۳۶۶.۴۷ ت
Mar 15, 2024
$776.23
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۴۱,۶۲۹,۲۴۴.۸۲ ت
Mar 12, 2024
$698.03
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۳۸,۰۱۵,۹۹۸.۹۵ ت
Mar 09, 2024
$636.06
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۳۵,۲۶۶,۵۰۵.۴۴ ت
Mar 06, 2024
$591.33
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۳۷,۷۰۳,۰۷۴.۶۳ ت
Mar 03, 2024
$636.02
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۳۰,۹۴۷,۰۲۵.۵۰ ت
Feb 29, 2024
$529.75
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۲۷,۸۴۰,۳۶۹.۳۷ ت
Feb 26, 2024
$485.46
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۲۶,۴۷۱,۶۷۰.۴۹ ت
Feb 23, 2024
$461.50
۰۱ اسفند ۱۴۰۲
۲۸,۲۹۶,۱۲۴.۸۱ ت
Feb 20, 2024
$502.38