تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۶
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت XMON از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۳۰,۵۱۳,۸۱۵.۰۵ ت
Jul 19, 2024
$527.44
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۳۴,۴۱۶,۷۴۲.۵۳ ت
Jul 15, 2024
$588.32
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۳۳,۸۳۶,۵۵۱.۵۶ ت
Jul 11, 2024
$575.93
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۳۵,۱۵۰,۸۴۸.۸۵ ت
Jul 07, 2024
$579.99
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۳۵,۵۵۹,۸۹۰.۵۴ ت
Jul 03, 2024
$576.76
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۴۴,۷۳۴,۵۸۳.۳۹ ت
Jun 29, 2024
$730.23
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۵۴,۲۷۷,۲۰۰.۹۵ ت
Jun 25, 2024
$885.94
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۲۸,۶۴۹,۳۳۵.۳۰ ت
Jun 21, 2024
$482.01
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۳۰,۹۶۵,۱۰۶.۱۱ ت
Jun 17, 2024
$527.63
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۳۴,۷۶۹,۷۶۰.۴۴ ت
Jun 13, 2024
$589.56
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۳۶,۵۸۶,۹۱۳.۳۱ ت
Jun 09, 2024
$619.15
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۳۲,۶۴۱,۶۲۷.۳۸ ت
Jun 05, 2024
$559.18
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۳۸,۲۰۱,۵۳۰.۹۵ ت
Jun 01, 2024
$648.70
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۳۷,۲۳۳,۴۵۰.۷۰ ت
May 28, 2024
$645.00
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۴۴,۴۲۷,۴۹۱.۸۹ ت
May 24, 2024
$763.12
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۴,۶۱۸,۲۲۳.۷۱ ت
May 20, 2024
$582.83
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۳,۹۶۸,۲۰۶.۶۹ ت
May 16, 2024
$578.20
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۵,۸۷۰,۹۴۵.۳۳ ت
May 12, 2024
$589.80
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۱,۱۷۱,۲۱۱.۵۸ ت
May 08, 2024
$669.30
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۹,۸۲۸,۱۴۴.۶۲ ت
May 04, 2024
$645.48
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۰,۶۸۱,۹۸۲.۳۱ ت
Apr 30, 2024
$660.96
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۵,۴۷۵,۵۵۶.۴۶ ت
Apr 26, 2024
$713.71
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۴,۵۶۱,۱۹۸.۰۶ ت
Apr 22, 2024
$682.67
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۴۸,۰۸۹,۵۷۶.۷۳ ت
Apr 18, 2024
$716.88
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۵۶,۲۵۴,۹۰۳.۵۷ ت
Apr 14, 2024
$808.91
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۵۶,۴۸۷,۰۲۵.۸۷ ت
Apr 10, 2024
$869.89
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۵۸,۴۷۳,۱۵۲.۸۹ ت
Apr 06, 2024
$901.13
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۵۶,۸۱۲,۵۵۱.۲۷ ت
Apr 02, 2024
$900.95
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۵۸,۲۶۴,۹۸۷.۲۲ ت
Mar 29, 2024
$942.82
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۵۸,۷۴۱,۹۰۷.۵۴ ت
Mar 25, 2024
$951.54
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۵۷,۹۱۵,۱۵۶.۷۲ ت
Mar 21, 2024
$944.76
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۶۰,۰۸۴,۵۲۸.۲۶ ت
Mar 17, 2024
$1,005.07
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۷۰,۸۵۰,۹۱۴.۸۶ ت
Mar 13, 2024
$1,186.86
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۶۱,۳۲۱,۶۹۳.۴۸ ت
Mar 09, 2024
$1,026.00
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۵۴,۸۷۳,۰۹۷.۹۴ ت
Mar 05, 2024
$909.70
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۵۴,۵۰۹,۲۸۸.۵۲ ت
Mar 01, 2024
$920.76
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۵۴,۸۹۰,۲۸۳.۱۱ ت
Feb 26, 2024
$957.15
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۵۶,۵۵۴,۰۶۳.۱۷ ت
Feb 22, 2024
$992.66
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۵۸,۰۴۵,۴۸۶.۴۲ ت
Feb 18, 2024
$1,036.56
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۵۴,۳۳۷,۲۰۱.۸۱ ت
Feb 14, 2024
$985.18
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۵۶,۸۹۴,۰۰۶.۵۷ ت
Feb 10, 2024
$1,036.99
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۵۷,۰۴۲,۳۱۸.۲۷ ت
Feb 06, 2024
$1,030.75
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۴۸,۵۰۵,۷۷۴.۱۵ ت
Feb 02, 2024
$832.76
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۵۳,۱۳۵,۰۶۷.۱۴ ت
Jan 29, 2024
$933.74
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۴۹,۲۷۵,۹۰۵.۱۵ ت
Jan 25, 2024
$887.49
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۵۳,۶۹۴,۳۲۳.۳۹ ت
Jan 21, 2024
$997.85
۲۷ دی ۱۴۰۲
۵۶,۱۴۲,۹۹۹.۱۱ ت
Jan 17, 2024
$1,051.36
۲۳ دی ۱۴۰۲
۵۷,۴۱۳,۵۶۷.۷۱ ت
Jan 13, 2024
$1,094.25
۱۹ دی ۱۴۰۲
۵۵,۶۰۰,۱۷۷.۹۶ ت
Jan 09, 2024
$1,080.69
۱۵ دی ۱۴۰۲
۵۴,۱۴۶,۴۳۴.۱۰ ت
Jan 05, 2024
$1,050.11