تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۸۵۵
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت WoofWork.io از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۲.۶۷ ت
Jul 13, 2024
$0.000216
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۲.۴۷ ت
Jul 11, 2024
$0.000212
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱۲.۴۹ ت
Jul 09, 2024
$0.000209
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۲.۷۶ ت
Jul 07, 2024
$0.000210
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱۳.۲۵ ت
Jul 05, 2024
$0.000214
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱۴.۴۸ ت
Jul 03, 2024
$0.000234
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱۴.۴۸ ت
Jul 01, 2024
$0.000233
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱۴.۶۵ ت
Jun 29, 2024
$0.000239
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۱۴.۴۳ ت
Jun 27, 2024
$0.000236
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱۴.۳۷ ت
Jun 25, 2024
$0.000234
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۱۴.۷۸ ت
Jun 23, 2024
$0.000249
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۱۴.۷۷ ت
Jun 21, 2024
$0.000248
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۱۴.۴۰ ت
Jun 19, 2024
$0.000243
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۱۵.۳۶ ت
Jun 17, 2024
$0.000261
۲۶ خرداد ۱۴۰۳
۱۴.۶۶ ت
Jun 15, 2024
$0.000247
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۱۵.۱۱ ت
Jun 13, 2024
$0.000256
۲۲ خرداد ۱۴۰۳
۱۵.۴۴ ت
Jun 11, 2024
$0.000260
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۱۵.۸۹ ت
Jun 09, 2024
$0.000268
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۱۶.۶۶ ت
Jun 07, 2024
$0.000283
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۱۶.۲۸ ت
Jun 05, 2024
$0.000279
۱۴ خرداد ۱۴۰۳
۱۶.۸۸ ت
Jun 03, 2024
$0.000285
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۱۶.۷۳ ت
Jun 01, 2024
$0.000284
۱۰ خرداد ۱۴۰۳
۱۶.۹۰ ت
May 30, 2024
$0.000288
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۱۶.۷۴ ت
May 28, 2024
$0.000290
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۱۶.۳۵ ت
May 26, 2024
$0.000285
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۱۶.۶۳ ت
May 24, 2024
$0.000285
۰۲ خرداد ۱۴۰۳
۱۶.۱۲ ت
May 22, 2024
$0.000282
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۴.۰۳ ت
May 20, 2024
$0.000236
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۳.۷۰ ت
May 18, 2024
$0.000235
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۳.۵۲ ت
May 16, 2024
$0.000230
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۳.۲۹ ت
May 14, 2024
$0.000224
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۳.۵۶ ت
May 12, 2024
$0.000222
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۴.۳۲ ت
May 10, 2024
$0.000234
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۵.۳۹ ت
May 08, 2024
$0.000250
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۵.۱۲ ت
May 06, 2024
$0.000248
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۵.۳۶ ت
May 04, 2024
$0.000249
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۴.۸۲ ت
May 02, 2024
$0.000239
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۵.۹۶ ت
Apr 30, 2024
$0.000259
۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۵.۹۱ ت
Apr 28, 2024
$0.000258
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۷.۶۴ ت
Apr 26, 2024
$0.000277
۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۸.۵۸ ت
Apr 24, 2024
$0.000286
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۸.۰۲ ت
Apr 22, 2024
$0.000276
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۸.۱۹ ت
Apr 20, 2024
$0.000273
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۱۷.۶۴ ت
Apr 18, 2024
$0.000263
۲۸ فروردین ۱۴۰۳
۱۸.۷۲ ت
Apr 16, 2024
$0.000277
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۱۷.۴۳ ت
Apr 14, 2024
$0.000250
۲۴ فروردین ۱۴۰۳
۱۹.۳۷ ت
Apr 12, 2024
$0.000296
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۱۹.۲۱ ت
Apr 10, 2024
$0.000295
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۱۸.۰۷ ت
Apr 08, 2024
$0.000282
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۱۸.۱۷ ت
Apr 06, 2024
$0.000280