تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۰۲
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Wrapped Matic از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۲۹,۸۶۸.۱۷ ت
Jul 19, 2024
$0.516281
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۳۱,۱۲۰.۷۰ ت
Jul 15, 2024
$0.531977
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۳۰,۰۸۳.۴۷ ت
Jul 11, 2024
$0.512268
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۳۰,۶۹۷.۲۸ ت
Jul 07, 2024
$0.506509
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۳۵,۲۰۶.۹۷ ت
Jul 03, 2024
$0.571041
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۳۳,۸۵۴.۳۶ ت
Jun 29, 2024
$0.552629
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۳۴,۳۲۷.۰۲ ت
Jun 25, 2024
$0.560304
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۳۴,۱۶۳.۰۸ ت
Jun 21, 2024
$0.574787
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۳۶,۳۳۳.۷۱ ت
Jun 17, 2024
$0.619115
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۳۷,۹۸۱.۸۵ ت
Jun 13, 2024
$0.644033
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۳۸,۳۴۰.۰۲ ت
Jun 09, 2024
$0.648824
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۴۱,۷۰۹.۹۲ ت
Jun 05, 2024
$0.714535
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۴۰,۹۰۴.۸۴ ت
Jun 01, 2024
$0.694609
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۴۲,۸۷۲.۳۷ ت
May 28, 2024
$0.742687
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۴۳,۱۹۷.۸۲ ت
May 24, 2024
$0.742007
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۰,۶۳۸.۱۳ ت
May 20, 2024
$0.684189
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۰,۳۰۸.۳۸ ت
May 16, 2024
$0.686129
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۱,۱۹۸.۰۵ ت
May 12, 2024
$0.677398
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۲,۶۵۳.۱۵ ت
May 08, 2024
$0.693395
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۵,۲۸۷.۵۷ ت
May 04, 2024
$0.733960
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۳,۴۶۲.۴۹ ت
Apr 30, 2024
$0.706144
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۵,۸۹۷.۶۱ ت
Apr 26, 2024
$0.720335
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۶,۵۸۱.۵۳ ت
Apr 22, 2024
$0.713625
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۴۴,۸۱۶.۶۹ ت
Apr 18, 2024
$0.668093
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۴۵,۵۹۷.۷۲ ت
Apr 14, 2024
$0.655667
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۵۸,۲۹۲.۳۶ ت
Apr 10, 2024
$0.897696
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۵۷,۴۳۱.۳۸ ت
Apr 06, 2024
$0.885078
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۶۰,۰۰۱.۹۱ ت
Apr 02, 2024
$0.951535
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۶۲,۰۱۱.۸۶ ت
Mar 29, 2024
$1.00
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۶۲,۴۵۰.۰۸ ت
Mar 25, 2024
$1.01
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۶۱,۸۷۳.۰۱ ت
Mar 21, 2024
$1.00
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۶۲,۳۵۵.۶۵ ت
Mar 17, 2024
$1.04
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۷۰,۴۰۸.۲۱ ت
Mar 13, 2024
$1.17
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۶۷,۳۶۹.۹۷ ت
Mar 09, 2024
$1.12
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۶۹,۱۷۵.۷۸ ت
Mar 05, 2024
$1.14
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۵۹,۲۹۴.۱۹ ت
Mar 01, 2024
$1.00
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۵۷,۱۱۸.۵۶ ت
Feb 26, 2024
$0.996008
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۵۴,۰۲۸.۵۱ ت
Feb 22, 2024
$0.948334
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۵۱,۹۹۱.۸۱ ت
Feb 18, 2024
$0.928458
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۴۶,۹۷۸.۶۶ ت
Feb 14, 2024
$0.851764
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۴۶,۹۱۲.۷۱ ت
Feb 10, 2024
$0.855064
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۴۳,۰۵۴.۱۷ ت
Feb 06, 2024
$0.777986
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۴۷,۱۶۳.۸۲ ت
Feb 02, 2024
$0.809721
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۴۴,۹۲۱.۲۰ ت
Jan 29, 2024
$0.789400
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۴۰,۸۵۵.۲۷ ت
Jan 25, 2024
$0.735832
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۴۲,۲۲۸.۲۶ ت
Jan 21, 2024
$0.784773
۲۷ دی ۱۴۰۲
۴۵,۲۵۹.۸۵ ت
Jan 17, 2024
$0.847562
۲۳ دی ۱۴۰۲
۴۵,۲۸۵.۶۹ ت
Jan 13, 2024
$0.863110
۱۹ دی ۱۴۰۲
۴۳,۳۰۶.۵۹ ت
Jan 09, 2024
$0.841746
۱۵ دی ۱۴۰۲
۴۵,۵۱۳.۸۳ ت
Jan 05, 2024
$0.882692