تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۴۹
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت WiFi Map از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۲,۷۱۲.۸۲ ت
Jul 15, 2024
$0.046397
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۲,۶۷۱.۹۳ ت
Jul 13, 2024
$0.045701
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۲,۹۰۶.۸۹ ت
Jul 11, 2024
$0.049499
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۲,۶۴۳.۶۶ ت
Jul 09, 2024
$0.044375
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲,۶۰۹.۴۸ ت
Jul 07, 2024
$0.043086
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۲,۷۸۰.۲۵ ت
Jul 05, 2024
$0.044920
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۳,۰۱۱.۲۳ ت
Jul 03, 2024
$0.048840
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۲,۹۷۱.۵۲ ت
Jul 01, 2024
$0.047939
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۳,۰۷۵.۸۵ ت
Jun 29, 2024
$0.050209
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۲,۷۶۱.۱۵ ت
Jun 27, 2024
$0.045324
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۲,۸۶۷.۶۶ ت
Jun 25, 2024
$0.046810
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۲,۸۱۴.۴۴ ت
Jun 23, 2024
$0.047513
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۲,۹۹۹.۱۷ ت
Jun 21, 2024
$0.050460
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۲,۹۸۳.۱۰ ت
Jun 19, 2024
$0.050371
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۳,۵۶۰.۴۲ ت
Jun 17, 2024
$0.060668
۲۶ خرداد ۱۴۰۳
۳,۵۷۱.۵۳ ت
Jun 15, 2024
$0.060352
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۳,۸۳۶.۱۳ ت
Jun 13, 2024
$0.065047
۲۲ خرداد ۱۴۰۳
۴,۳۰۸.۵۱ ت
Jun 11, 2024
$0.072623
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۴,۱۱۷.۰۴ ت
Jun 09, 2024
$0.069672
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۴,۳۰۶.۷۶ ت
Jun 07, 2024
$0.073330
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۴,۳۷۶.۲۱ ت
Jun 05, 2024
$0.074969
۱۴ خرداد ۱۴۰۳
۴,۲۰۷.۱۹ ت
Jun 03, 2024
$0.071125
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۴,۳۰۲.۴۵ ت
Jun 01, 2024
$0.073060
۱۰ خرداد ۱۴۰۳
۴,۳۸۰.۱۶ ت
May 30, 2024
$0.074820
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۴,۱۱۹.۷۷ ت
May 28, 2024
$0.071367
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۳,۸۸۰.۶۶ ت
May 26, 2024
$0.067808
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۳,۸۹۱.۵۰ ت
May 24, 2024
$0.066844
۰۲ خرداد ۱۴۰۳
۳,۹۴۶.۹۸ ت
May 22, 2024
$0.069197
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳,۸۵۸.۷۷ ت
May 20, 2024
$0.064966
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳,۹۰۶.۳۷ ت
May 18, 2024
$0.067107
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴,۴۲۶.۷۸ ت
May 16, 2024
$0.075352
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴,۶۰۱.۳۶ ت
May 14, 2024
$0.077685
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵,۲۱۸.۶۸ ت
May 12, 2024
$0.085808
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵,۸۰۵.۴۲ ت
May 10, 2024
$0.094866
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵,۷۸۶.۲۷ ت
May 08, 2024
$0.094065
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵,۶۵۶.۳۶ ت
May 06, 2024
$0.093046
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴,۹۲۹.۴۱ ت
May 04, 2024
$0.079890
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴,۹۱۲.۵۵ ت
May 02, 2024
$0.079511
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴,۹۶۴.۳۲ ت
Apr 30, 2024
$0.080656
۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴,۸۲۴.۷۲ ت
Apr 28, 2024
$0.078422
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵,۲۱۰.۴۱ ت
Apr 26, 2024
$0.081774
۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵,۵۳۰.۲۸ ت
Apr 24, 2024
$0.085226
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵,۶۵۵.۷۳ ت
Apr 22, 2024
$0.086645
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵,۵۴۱.۴۳ ت
Apr 20, 2024
$0.083303
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۵,۵۲۹.۵۰ ت
Apr 18, 2024
$0.082429
۲۸ فروردین ۱۴۰۳
۶,۱۴۱.۷۴ ت
Apr 16, 2024
$0.090912
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۶,۲۶۴.۸۶ ت
Apr 14, 2024
$0.090084
۲۴ فروردین ۱۴۰۳
۸,۱۵۰.۷۷ ت
Apr 12, 2024
$0.124723
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۸,۳۷۸.۰۳ ت
Apr 10, 2024
$0.129020
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۸,۱۱۶.۷۰ ت
Apr 08, 2024
$0.127044