تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۴۹
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Wicrypt از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۳,۹۶۷.۵۲ ت
Jul 16, 2024
$0.068455
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۳,۷۶۱.۲۹ ت
Jul 13, 2024
$0.064334
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۳,۸۵۳.۷۶ ت
Jul 10, 2024
$0.065357
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۴,۱۱۱.۱۴ ت
Jul 07, 2024
$0.067834
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۴,۵۵۷.۳۰ ت
Jul 04, 2024
$0.073807
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۴,۵۱۸.۶۸ ت
Jul 01, 2024
$0.072898
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۴,۴۷۲.۹۳ ت
Jun 28, 2024
$0.072646
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۴,۰۵۰.۱۸ ت
Jun 25, 2024
$0.066109
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۴,۱۱۹.۷۷ ت
Jun 22, 2024
$0.069417
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۳,۹۶۴.۴۰ ت
Jun 19, 2024
$0.066941
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۴,۶۹۳.۷۷ ت
Jun 16, 2024
$0.080048
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۵,۳۱۹.۱۹ ت
Jun 13, 2024
$0.090194
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۵,۶۱۳.۹۰ ت
Jun 10, 2024
$0.095065
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۶,۲۳۶.۲۶ ت
Jun 07, 2024
$0.106176
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۵,۶۹۶.۶۱ ت
Jun 04, 2024
$0.096535
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۵,۸۸۴.۳۵ ت
Jun 01, 2024
$0.099922
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۷,۲۲۸.۶۲ ت
May 29, 2024
$0.123807
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۷,۶۵۷.۰۱ ت
May 26, 2024
$0.133794
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۷,۹۳۶.۰۳ ت
May 23, 2024
$0.138099
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷,۹۱۶.۸۸ ت
May 20, 2024
$0.133289
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷,۷۹۳.۲۳ ت
May 17, 2024
$0.133153
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷,۴۲۰.۸۱ ت
May 14, 2024
$0.125287
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸,۵۷۹.۷۵ ت
May 11, 2024
$0.140014
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹,۲۲۰.۵۰ ت
May 08, 2024
$0.149893
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱,۱۹۶.۷۱ ت
May 05, 2024
$0.183249
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰,۵۹۷.۲۲ ت
May 02, 2024
$0.171520
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۲,۳۶۰.۸۰ ت
Apr 29, 2024
$0.203087
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۳,۴۹۳.۲۰ ت
Apr 26, 2024
$0.211767
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۴,۴۲۸.۲۷ ت
Apr 23, 2024
$0.220749
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۴,۵۷۷.۴۹ ت
Apr 20, 2024
$0.219141
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۱۴,۲۳۳.۵۳ ت
Apr 17, 2024
$0.213841
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۱۵,۶۳۹.۲۱ ت
Apr 14, 2024
$0.224882
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۱۵,۱۴۶.۶۵ ت
Apr 11, 2024
$0.233055
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۲۱,۵۸۷.۴۹ ت
Apr 08, 2024
$0.337893
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۲۲,۸۴۳.۵۰ ت
Apr 05, 2024
$0.352284
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۲۳,۱۴۲.۰۳ ت
Apr 02, 2024
$0.366996
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۲۹,۵۵۳.۸۹ ت
Mar 30, 2024
$0.476518
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۱۳,۰۲۷.۲۳ ت
Mar 27, 2024
$0.211644
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۱۱,۴۷۸.۸۹ ت
Mar 24, 2024
$0.185101
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۱۱,۶۴۰.۸۱ ت
Mar 21, 2024
$0.189896
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۱۴,۴۴۱.۳۵ ت
Mar 18, 2024
$0.239372
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۱۷,۲۳۷.۲۷ ت
Mar 15, 2024
$0.286967
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۱۹,۹۱۲.۰۳ ت
Mar 12, 2024
$0.333881
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۱۸,۴۴۶.۳۰ ت
Mar 09, 2024
$0.308634
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۲۱,۲۳۹.۳۴ ت
Mar 06, 2024
$0.356131
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۲۱,۹۳۵.۲۳ ت
Mar 03, 2024
$0.370033
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۱۹,۲۱۰.۰۵ ت
Feb 29, 2024
$0.328837
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۱۷,۸۶۴.۷۵ ت
Feb 26, 2024
$0.311517
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۱۶,۸۴۶.۱۳ ت
Feb 23, 2024
$0.293693
۰۱ اسفند ۱۴۰۲
۱۶,۹۳۲.۲۸ ت
Feb 20, 2024
$0.300625