تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت WhaleRoom از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۶,۰۴۲.۱۰ ت
Jul 11, 2024
$0.273054
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۶,۵۸۴.۷۷ ت
Jul 07, 2024
$0.273651
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱۶,۷۰۳.۶۴ ت
Jul 03, 2024
$0.270925
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱۶,۵۴۶.۸۳ ت
Jun 29, 2024
$0.270106
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱۶,۵۷۲.۹۶ ت
Jun 25, 2024
$0.270512
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۱۶,۰۴۱.۱۸ ت
Jun 21, 2024
$0.269890
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۱۵,۸۳۱.۸۰ ت
Jun 17, 2024
$0.269769
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۱۶,۰۷۶.۶۵ ت
Jun 13, 2024
$0.272601
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۱۶,۰۸۷.۷۱ ت
Jun 09, 2024
$0.272250
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۱۶,۰۱۷.۷۲ ت
Jun 05, 2024
$0.274400
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۱۶,۱۱۹.۵۹ ت
Jun 01, 2024
$0.273728
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۲۰,۴۳۷.۰۰ ت
May 28, 2024
$0.354034
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۲۰,۵۲۰.۵۸ ت
May 24, 2024
$0.352481
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۱,۰۵۴.۷۴ ت
May 20, 2024
$0.354480
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۰,۸۵۴.۳۳ ت
May 16, 2024
$0.354982
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۱,۳۵۸.۸۸ ت
May 12, 2024
$0.351193
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۱,۵۵۹.۳۵ ت
May 08, 2024
$0.350481
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۱,۶۵۴.۷۹ ت
May 04, 2024
$0.350952
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۴,۷۳۴.۰۵ ت
Apr 30, 2024
$0.401859
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۵,۶۳۶.۲۲ ت
Apr 26, 2024
$0.402345
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۶,۰۸۴.۸۸ ت
Apr 22, 2024
$0.399618
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۲۸,۵۸۸.۲۰ ت
Apr 18, 2024
$0.426171
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۲۹,۵۱۱.۰۵ ت
Apr 14, 2024
$0.424350
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۲۸,۱۶۸.۸۲ ت
Apr 10, 2024
$0.433797
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۲۹,۹۰۳.۵۲ ت
Apr 06, 2024
$0.460844
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۲۸,۷۷۵.۶۲ ت
Apr 02, 2024
$0.456335
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۲۸,۳۴۳.۱۷ ت
Mar 29, 2024
$0.458638
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۲۸,۳۵۴.۳۵ ت
Mar 25, 2024
$0.459306
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۲۸,۴۸۷.۹۲ ت
Mar 21, 2024
$0.464721
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۲۷,۶۷۴.۸۸ ت
Mar 17, 2024
$0.462937
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۲۶,۰۹۱.۹۵ ت
Mar 13, 2024
$0.437080
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۲۶,۶۴۵.۵۹ ت
Mar 09, 2024
$0.445820
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۲۷,۰۱۶.۳۷ ت
Mar 05, 2024
$0.447887
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۲۶,۲۲۹.۹۳ ت
Mar 01, 2024
$0.443073
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۲۶,۰۶۰.۷۵ ت
Feb 26, 2024
$0.454435
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۲۳,۷۳۲.۲۳ ت
Feb 22, 2024
$0.416559
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۲۳,۲۳۴.۲۶ ت
Feb 18, 2024
$0.414912
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۲۸,۷۷۷.۳۶ ت
Feb 14, 2024
$0.521759
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۲۸,۱۴۹.۱۱ ت
Feb 10, 2024
$0.513066
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۲۸,۲۳۳.۸۱ ت
Feb 06, 2024
$0.510183
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۳۰,۰۸۵.۲۹ ت
Feb 02, 2024
$0.516512
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۲۹,۳۰۴.۱۴ ت
Jan 29, 2024
$0.514961
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۳۰,۲۰۸.۷۳ ت
Jan 25, 2024
$0.544080
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۲۹,۶۸۶.۳۲ ت
Jan 21, 2024
$0.551693
۲۷ دی ۱۴۰۲
۲۹,۴۰۳.۳۲ ت
Jan 17, 2024
$0.550624
۲۳ دی ۱۴۰۲
۲۹,۵۲۶.۶۴ ت
Jan 13, 2024
$0.562755
۱۹ دی ۱۴۰۲
۲۸,۹۳۹.۴۴ ت
Jan 09, 2024
$0.562493
۱۵ دی ۱۴۰۲
۳۱,۱۸۱.۷۰ ت
Jan 05, 2024
$0.604736
۱۱ دی ۱۴۰۲
۳۱,۲۲۵.۳۹ ت
Jan 01, 2024
$0.609966
۰۷ دی ۱۴۰۲
۳۲,۸۷۶.۷۶ ت
Dec 28, 2023
$0.649764