تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Warena از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۰۱.۷۷ ت
Jul 13, 2024
$0.001740
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۶۸.۱۶ ت
Jul 10, 2024
$0.001155
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۶۸.۷۰ ت
Jul 07, 2024
$0.001133
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۸۱.۶۲ ت
Jul 04, 2024
$0.001321
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۸۰.۱۶ ت
Jul 01, 2024
$0.001293
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۸۲.۶۳ ت
Jun 28, 2024
$0.001342
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۷۹.۰۹ ت
Jun 25, 2024
$0.001291
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۸۴.۸۳ ت
Jun 22, 2024
$0.001429
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۱۰۰.۵۹ ت
Jun 19, 2024
$0.001698
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۱۰۹.۸۸ ت
Jun 16, 2024
$0.001874
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۱۱۷.۵۱ ت
Jun 13, 2024
$0.001992
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۱۲۰.۸۷ ت
Jun 10, 2024
$0.002046
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۱۳۳.۵۷ ت
Jun 07, 2024
$0.002274
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۱۲۰.۶۹ ت
Jun 04, 2024
$0.002045
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۱۱۱.۲۶ ت
Jun 01, 2024
$0.001889
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۱۱۵.۲۶ ت
May 29, 2024
$0.001974
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۱۱۷.۲۴ ت
May 26, 2024
$0.002048
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۱۲۲.۵۰ ت
May 23, 2024
$0.002131
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۳۵.۲۷ ت
May 20, 2024
$0.002277
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۲۸.۳۲ ت
May 17, 2024
$0.002192
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۳۶.۷۶ ت
May 14, 2024
$0.002309
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۳۶.۹۳ ت
May 11, 2024
$0.002234
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۵۱.۰۳ ت
May 08, 2024
$0.002455
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۵۷.۷۰ ت
May 05, 2024
$0.002581
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۴۵.۶۵ ت
May 02, 2024
$0.002357
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۵۰.۳۱ ت
Apr 29, 2024
$0.002469
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۵۳.۴۵ ت
Apr 26, 2024
$0.002408
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۵۸.۲۵ ت
Apr 23, 2024
$0.002421
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۵۹.۷۱ ت
Apr 20, 2024
$0.002400
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۱۵۶.۰۰ ت
Apr 17, 2024
$0.002343
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۱۶۷.۱۵ ت
Apr 14, 2024
$0.002403
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۱۸۳.۳۸ ت
Apr 11, 2024
$0.002821
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۱۶۳.۹۰ ت
Apr 08, 2024
$0.002565
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۱۷۶.۷۴ ت
Apr 05, 2024
$0.002725
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۱۷۸.۷۸ ت
Apr 02, 2024
$0.002835
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۱۷۹.۴۸ ت
Mar 30, 2024
$0.002893
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۱۷۵.۱۶ ت
Mar 27, 2024
$0.002845
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۱۹۲.۸۸ ت
Mar 24, 2024
$0.003110
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۲۳۴.۷۲ ت
Mar 21, 2024
$0.003829
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۲۴۶.۳۳ ت
Mar 18, 2024
$0.004083
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۲۸۰.۰۰ ت
Mar 15, 2024
$0.004661
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۲۰۰.۱۴ ت
Mar 12, 2024
$0.003355
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۱۶۶.۱۳ ت
Mar 09, 2024
$0.002779
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۱۵۰.۰۶ ت
Mar 06, 2024
$0.002516
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۱۴۷.۱۸ ت
Mar 03, 2024
$0.002482
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۱۵۶.۸۶ ت
Feb 29, 2024
$0.002685
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۱۵۷.۹۸ ت
Feb 26, 2024
$0.002754
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۱۶۱.۵۴ ت
Feb 23, 2024
$0.002816
۰۱ اسفند ۱۴۰۲
۱۴۷.۹۹ ت
Feb 20, 2024
$0.002627
۲۸ بهمن ۱۴۰۲
۱۴۸.۲۸ ت
Feb 17, 2024
$0.002661