تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۴۹
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Waggle Network از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱۲۲.۶۳ ت
Jul 16, 2024
$0.002115
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۴۷.۱۲ ت
Jul 13, 2024
$0.002516
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۵۲.۳۷ ت
Jul 10, 2024
$0.002584
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۴۳.۶۳ ت
Jul 07, 2024
$0.002371
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱۶۶.۹۶ ت
Jul 04, 2024
$0.002704
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱۶۵.۲۶ ت
Jul 01, 2024
$0.002666
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱۷۵.۰۹ ت
Jun 28, 2024
$0.002843
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱۴۷.۱۰ ت
Jun 25, 2024
$0.002401
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۱۴۵.۵۰ ت
Jun 22, 2024
$0.002451
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۱۰۲.۶۶ ت
Jun 19, 2024
$0.001733
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۱۱۰.۹۱ ت
Jun 16, 2024
$0.001891
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۱۱۵.۳۴ ت
Jun 13, 2024
$0.001955
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۱۳۹.۲۰ ت
Jun 10, 2024
$0.002357
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۱۲۲.۶۴ ت
Jun 07, 2024
$0.002088
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۱۱۷.۰۱ ت
Jun 04, 2024
$0.001982
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۱۲۲.۴۶ ت
Jun 01, 2024
$0.002079
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۱۱۷.۶۳ ت
May 29, 2024
$0.002014
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۱۱۵.۴۰ ت
May 26, 2024
$0.002016
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۱۰۷.۸۹ ت
May 23, 2024
$0.001877
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱۰.۳۸ ت
May 20, 2024
$0.001858
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹۰.۴۴ ت
May 17, 2024
$0.001545
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰۱.۷۶ ت
May 14, 2024
$0.001718
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹۳.۴۵ ت
May 11, 2024
$0.001525
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰۰.۳۵ ت
May 08, 2024
$0.001631
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰۲.۰۲ ت
May 05, 2024
$0.001669
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰۲.۶۰ ت
May 02, 2024
$0.001660
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱۸.۵۵ ت
Apr 29, 2024
$0.001947
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۲۲.۱۸ ت
Apr 26, 2024
$0.001917
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۳۴.۴۸ ت
Apr 23, 2024
$0.002057
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۵۰.۹۸ ت
Apr 20, 2024
$0.002269
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۱۵۴.۵۴ ت
Apr 17, 2024
$0.002321
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۱۶۷.۰۶ ت
Apr 14, 2024
$0.002402
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۱۹۶.۲۹ ت
Apr 11, 2024
$0.003020
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۱۸۷.۷۳ ت
Apr 08, 2024
$0.002938
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۱۸۱.۳۷ ت
Apr 05, 2024
$0.002797
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۱۹۴.۶۳ ت
Apr 02, 2024
$0.003086
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۲۳۵.۲۱ ت
Mar 30, 2024
$0.003792
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۲۳۷.۹۴ ت
Mar 27, 2024
$0.003865
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۲۳۵.۳۴ ت
Mar 24, 2024
$0.003795
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۱۹۷.۶۰ ت
Mar 21, 2024
$0.003223
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۱۹۵.۷۷ ت
Mar 18, 2024
$0.003245
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۱۹۹.۰۸ ت
Mar 15, 2024
$0.003314
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۱۹۹.۶۵ ت
Mar 12, 2024
$0.003347
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۱۳۹.۶۷ ت
Mar 09, 2024
$0.002336
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۱۳۱.۷۹ ت
Mar 06, 2024
$0.002209
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۱۴۹.۴۰ ت
Mar 03, 2024
$0.002520
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۱۱۷.۵۳ ت
Feb 29, 2024
$0.002011
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۱۱۵.۴۶ ت
Feb 26, 2024
$0.002013
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۱۱۹.۵۸ ت
Feb 23, 2024
$0.002084
۰۱ اسفند ۱۴۰۲
۱۲۲.۹۱ ت
Feb 20, 2024
$0.002182