تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۲۶
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Vodra از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۳۹.۹۸ ت
Jul 13, 2024
$0.000683
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۳۹.۷۵ ت
Jul 10, 2024
$0.000674
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۴۱.۳۰ ت
Jul 07, 2024
$0.000682
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۴۴.۵۷ ت
Jul 04, 2024
$0.000721
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۴۶.۰۳ ت
Jul 01, 2024
$0.000742
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۴۲.۹۴ ت
Jun 28, 2024
$0.000697
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۴۲.۴۱ ت
Jun 25, 2024
$0.000692
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۴۱.۲۷ ت
Jun 22, 2024
$0.000695
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۴۱.۱۶ ت
Jun 19, 2024
$0.000695
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۴۳.۶۰ ت
Jun 16, 2024
$0.000743
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۴۷.۰۴ ت
Jun 13, 2024
$0.000797
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۴۳.۶۳ ت
Jun 10, 2024
$0.000738
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۴۴.۳۶ ت
Jun 07, 2024
$0.000755
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۴۱.۹۸ ت
Jun 04, 2024
$0.000711
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۴۲.۷۱ ت
Jun 01, 2024
$0.000725
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۴۶.۳۰ ت
May 29, 2024
$0.000793
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۴۲.۶۲ ت
May 26, 2024
$0.000744
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۴۲.۹۲ ت
May 23, 2024
$0.000746
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۴.۶۴ ت
May 20, 2024
$0.000751
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۲.۷۸ ت
May 17, 2024
$0.000731
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۰.۴۶ ت
May 14, 2024
$0.000683
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۷.۷۵ ت
May 11, 2024
$0.000616
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۹.۳۶ ت
May 08, 2024
$0.000639
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۹.۴۴ ت
May 05, 2024
$0.000645
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۷.۸۵ ت
May 02, 2024
$0.000612
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۹.۲۷ ت
Apr 29, 2024
$0.000645
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۲.۵۹ ت
Apr 26, 2024
$0.000668
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۷.۹۴ ت
Apr 23, 2024
$0.000580
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۷.۴۴ ت
Apr 20, 2024
$0.000713
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۶۷.۵۱ ت
Apr 17, 2024
$0.001014
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۴۲.۲۰ ت
Apr 14, 2024
$0.000606
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۶۳.۶۳ ت
Apr 11, 2024
$0.000979
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۴۶.۲۸ ت
Apr 08, 2024
$0.000724
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۴۵.۱۶ ت
Apr 05, 2024
$0.000696
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۴۴.۶۲ ت
Apr 02, 2024
$0.000707
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۴۷.۳۱ ت
Mar 30, 2024
$0.000762
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۵۳.۰۶ ت
Mar 27, 2024
$0.000862
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۵۲.۶۲ ت
Mar 24, 2024
$0.000848
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۵۰.۴۵ ت
Mar 21, 2024
$0.000823
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۴۸.۴۴ ت
Mar 18, 2024
$0.000802
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۵۴.۶۲ ت
Mar 15, 2024
$0.000909
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۵۸.۵۵ ت
Mar 12, 2024
$0.000981
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۶۱.۰۰ ت
Mar 09, 2024
$0.001020
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۵۷.۹۶ ت
Mar 06, 2024
$0.000971
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۶۰.۸۷ ت
Mar 03, 2024
$0.001026
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۵۱.۲۲ ت
Feb 29, 2024
$0.000876
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۴۱.۰۶ ت
Feb 26, 2024
$0.000716
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۴۰.۰۴ ت
Feb 23, 2024
$0.000698
۰۱ اسفند ۱۴۰۲
۳۹.۹۰ ت
Feb 20, 2024
$0.000708
۲۸ بهمن ۱۴۰۲
۳۸.۳۰ ت
Feb 17, 2024
$0.000687