تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۸۴
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Vitalik Smart Gas از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۴۵.۲۴ ت
Jul 18, 2024
$0.000782
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۴۴.۸۶ ت
Jul 18, 2024
$0.000775
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۴۵.۵۸ ت
Jul 17, 2024
$0.000787
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۴۵.۹۳ ت
Jul 17, 2024
$0.000791
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۴۲.۸۰ ت
Jul 16, 2024
$0.000737
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۴۴.۶۹ ت
Jul 16, 2024
$0.000771
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۳۹.۸۷ ت
Jul 15, 2024
$0.000683
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۳۸.۸۷ ت
Jul 15, 2024
$0.000664
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۳۶.۱۷ ت
Jul 14, 2024
$0.000619
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۳۷.۴۱ ت
Jul 14, 2024
$0.000643
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۳۸.۶۸ ت
Jul 13, 2024
$0.000665
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۴۰.۲۵ ت
Jul 13, 2024
$0.000688
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۴۶.۵۸ ت
Jul 12, 2024
$0.000791
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۴۹.۵۹ ت
Jul 12, 2024
$0.000843
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۵۱.۲۶ ت
Jul 11, 2024
$0.000874
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۴۹.۵۹ ت
Jul 11, 2024
$0.000844
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۴۹.۲۳ ت
Jul 10, 2024
$0.000833
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۴۹.۵۶ ت
Jul 10, 2024
$0.000840
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۴۸.۸۱ ت
Jul 09, 2024
$0.000823
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۴۷.۸۸ ت
Jul 09, 2024
$0.000803
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۴۵.۸۷ ت
Jul 08, 2024
$0.000768
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۴۶.۶۵ ت
Jul 08, 2024
$0.000779
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۴۸.۶۷ ت
Jul 07, 2024
$0.000809
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۵۰.۰۷ ت
Jul 07, 2024
$0.000826
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۴۶.۱۷ ت
Jul 06, 2024
$0.000760
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۴۴.۷۲ ت
Jul 06, 2024
$0.000749
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۴۲.۵۳ ت
Jul 05, 2024
$0.000686
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۴۸.۴۰ ت
Jul 05, 2024
$0.000781
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۴۹.۶۶ ت
Jul 04, 2024
$0.000804
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۵۱.۶۸ ت
Jul 04, 2024
$0.000837
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۴۷.۲۹ ت
Jul 03, 2024
$0.000767
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۵۱.۸۹ ت
Jul 03, 2024
$0.000841
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۵۸.۴۳ ت
Jul 02, 2024
$0.000944
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۵۵.۱۶ ت
Jul 02, 2024
$0.000889
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۵۸.۴۶ ت
Jul 01, 2024
$0.000943
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۵۷.۹۹ ت
Jul 01, 2024
$0.000935
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۶۳.۶۳ ت
Jun 30, 2024
$0.001022
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۶۲.۹۵ ت
Jun 30, 2024
$0.001018
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۶۳.۰۵ ت
Jun 29, 2024
$0.001026
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۶۳.۲۲ ت
Jun 29, 2024
$0.001032
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۶۹.۰۵ ت
Jun 28, 2024
$0.001122
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۶۹.۲۹ ت
Jun 28, 2024
$0.001125
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۶۷.۹۳ ت
Jun 27, 2024
$0.001102
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۶۷.۳۵ ت
Jun 27, 2024
$0.001105
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۶۲.۱۹ ت
Jun 26, 2024
$0.001028
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۵۹.۰۸ ت
Jun 26, 2024
$0.000979
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۵۵.۹۷ ت
Jun 25, 2024
$0.000918
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۹۴.۲۸ ت
Jun 25, 2024
$0.001538
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۹۵.۰۸ ت
Jun 24, 2024
$0.001556
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۹۲.۵۹ ت
Jun 24, 2024
$0.001531