تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۸۵۵
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت VEROX از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۶۷۹,۹۷۹.۴۳ ت
Jul 11, 2024
$28.59
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲,۰۰۰,۶۷۷.۸۳ ت
Jul 07, 2024
$33.01
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۲,۲۹۲,۲۶۵.۱۶ ت
Jul 03, 2024
$37.17
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۲,۲۸۹,۷۲۱.۳۵ ت
Jun 29, 2024
$37.37
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۲,۲۷۵,۷۴۴.۰۸ ت
Jun 25, 2024
$37.14
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۲,۶۴۳,۴۷۴.۰۲ ت
Jun 21, 2024
$44.47
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۲,۶۶۲,۰۹۶.۰۳ ت
Jun 17, 2024
$45.36
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۲,۸۴۳,۲۹۴.۳۷ ت
Jun 13, 2024
$48.21
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۲,۶۲۰,۱۸۳.۲۷ ت
Jun 09, 2024
$44.34
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۲,۰۸۱,۶۱۸.۰۸ ت
Jun 05, 2024
$35.66
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۱,۹۷۱,۷۱۰.۸۳ ت
Jun 01, 2024
$33.48
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۲,۰۰۱,۹۸۴.۳۷ ت
May 28, 2024
$34.68
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۲,۵۲۲,۵۲۵.۳۴ ت
May 24, 2024
$43.32
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۵۲۱,۹۳۶.۲۹ ت
May 20, 2024
$42.45
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۵۷۷,۸۲۰.۵۶ ت
May 16, 2024
$43.87
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۸۹۶,۱۲۹.۶۷ ت
May 12, 2024
$47.61
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳,۱۸۷,۷۸۱.۹۲ ت
May 08, 2024
$51.82
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۷۸۷,۸۹۴.۴۶ ت
May 04, 2024
$45.18
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۷۷۷,۱۹۸.۵۴ ت
Apr 30, 2024
$45.12
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۶۲۴,۵۸۹.۲۹ ت
Apr 26, 2024
$41.19
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۹۸۰,۷۶۷.۵۵ ت
Apr 22, 2024
$45.66
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۲,۴۳۱,۶۲۹.۴۸ ت
Apr 18, 2024
$36.24
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۲,۷۷۵,۹۵۶.۵۸ ت
Apr 14, 2024
$39.91
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۳,۱۰۵,۱۲۴.۶۳ ت
Apr 10, 2024
$47.81
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۳,۱۵۸,۰۰۴.۰۸ ت
Apr 06, 2024
$48.66
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۴,۰۶۶,۱۶۴.۹۲ ت
Apr 02, 2024
$64.48
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۳,۸۷۹,۷۶۳.۴۶ ت
Mar 29, 2024
$62.82
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۵,۵۰۸,۵۳۵.۹۱ ت
Mar 25, 2024
$89.23
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۷,۵۹۰,۸۲۶.۵۲ ت
Mar 21, 2024
$123.82
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۷,۰۰۱,۲۴۲.۷۲ ت
Mar 17, 2024
$117.11
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۲,۷۶۲,۲۳۹.۱۵ ت
Mar 13, 2024
$46.27
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۱,۷۵۳,۹۸۷.۶۸ ت
Mar 09, 2024
$29.34
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۲,۱۵۱,۹۹۷.۶۳ ت
Mar 05, 2024
$35.67
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۱,۶۰۱,۶۶۶.۰۷ ت
Mar 01, 2024
$27.05
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۱,۴۳۲,۴۰۲.۲۲ ت
Feb 26, 2024
$24.97
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۱,۲۶۰,۰۰۷.۶۳ ت
Feb 22, 2024
$22.11
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۱,۱۳۷,۲۹۳.۶۸ ت
Feb 18, 2024
$20.30
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۸۳۲,۵۹۲.۹۳ ت
Feb 14, 2024
$15.09
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۸۳۴,۶۸۵.۶۷ ت
Feb 10, 2024
$15.21
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۸۱۵,۰۳۵.۶۳ ت
Feb 06, 2024
$14.72
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۸۱۱,۵۲۷.۳۲ ت
Feb 02, 2024
$13.93
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۸۷۷,۲۲۱.۳۷ ت
Jan 29, 2024
$15.41
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۸۱۷,۷۰۹.۱۹ ت
Jan 25, 2024
$14.72
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۸۵۰,۲۱۷.۷۷ ت
Jan 21, 2024
$15.80
۲۷ دی ۱۴۰۲
۹۴۰,۲۵۹.۳۱ ت
Jan 17, 2024
$17.60
۲۳ دی ۱۴۰۲
۸۲۹,۳۵۵.۰۸ ت
Jan 13, 2024
$15.80
۱۹ دی ۱۴۰۲
۹۱۷,۳۰۱.۵۸ ت
Jan 09, 2024
$17.82
۱۵ دی ۱۴۰۲
۱,۰۴۱,۵۱۱.۷۹ ت
Jan 05, 2024
$20.19
۱۱ دی ۱۴۰۲
۸۷۰,۷۹۳.۶۳ ت
Jan 01, 2024
$17.01
۰۷ دی ۱۴۰۲
۱,۰۴۲,۹۰۱.۸۱ ت
Dec 28, 2023
$20.61