تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۴۹
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت ونوس اتر از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۳,۹۴۱,۳۳۷.۱۷ ت
Jul 15, 2024
$67.40
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۳,۷۷۱,۴۷۳.۶۳ ت
Jul 11, 2024
$64.22
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۳,۸۴۶,۶۲۷.۱۵ ت
Jul 07, 2024
$63.46
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۴,۳۶۱,۳۸۳.۸۶ ت
Jul 03, 2024
$70.73
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۴,۲۷۷,۸۱۶.۶۳ ت
Jun 29, 2024
$69.82
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۴,۲۵۶,۸۲۲.۱۸ ت
Jun 25, 2024
$69.48
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۴,۳۱۸,۵۰۹.۹۲ ت
Jun 21, 2024
$72.65
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۴,۳۹۵,۰۱۶.۲۸ ت
Jun 17, 2024
$74.88
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۴,۳۴۳,۷۴۶.۳۰ ت
Jun 13, 2024
$73.65
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۴,۵۰۱,۰۸۸.۶۹ ت
Jun 09, 2024
$76.17
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۴,۶۰۵,۳۶۰.۴۲ ت
Jun 05, 2024
$78.89
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۴,۵۸۱,۵۴۸.۴۸ ت
Jun 01, 2024
$77.79
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۴,۶۵۰,۱۸۴.۴۶ ت
May 28, 2024
$80.55
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۴,۵۳۳,۱۷۳.۶۸ ت
May 24, 2024
$77.86
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳,۷۷۳,۵۱۰.۷۷ ت
May 20, 2024
$63.53
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳,۶۸۱,۷۲۹.۷۳ ت
May 16, 2024
$62.67
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳,۶۵۹,۳۷۴.۷۴ ت
May 12, 2024
$60.16
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳,۸۲۰,۲۲۴.۱۱ ت
May 08, 2024
$62.10
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۶۶,۴۷۹,۷۰۲.۲۷ ت
May 04, 2024
$5,939.46
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۲۴,۷۶۸,۸۷۴.۲۹ ت
Apr 30, 2024
$3,651.86
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۴۲,۷۳۳,۰۱۹.۷۵ ت
Apr 26, 2024
$2,240.10
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۳,۹۸۵,۵۳۳.۹۱ ت
Apr 22, 2024
$827.05
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۱۲,۸۱۶,۳۷۱.۱۴ ت
Apr 18, 2024
$191.05
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۵,۰۱۰,۳۴۳.۹۷ ت
Apr 14, 2024
$72.04
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۴,۷۰۲,۶۸۴.۷۳ ت
Apr 10, 2024
$72.42
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۴,۴۵۱,۷۹۱.۱۴ ت
Apr 06, 2024
$68.60
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۴,۵۶۶,۰۲۳.۵۲ ت
Apr 02, 2024
$72.40
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۴,۵۴۴,۴۰۲.۸۴ ت
Mar 29, 2024
$73.58
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۴,۴۰۴,۳۲۶.۰۱ ت
Mar 25, 2024
$71.34
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۴,۴۴۴,۶۰۹.۷۱ ت
Mar 21, 2024
$72.50
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۴,۳۴۶,۶۵۲.۴۶ ت
Mar 17, 2024
$72.70
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۴,۹۰۳,۳۱۲.۵۰ ت
Mar 13, 2024
$82.13
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۴,۸۰۴,۹۵۲.۵۵ ت
Mar 09, 2024
$80.39
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۴,۵۲۳,۹۹۲.۳۸ ت
Mar 05, 2024
$75.00
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۴,۰۸۹,۵۶۵.۷۵ ت
Mar 01, 2024
$69.08
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۳,۶۸۱,۰۲۳.۳۸ ت
Feb 26, 2024
$64.18
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۳,۴۹۲,۰۵۰.۲۳ ت
Feb 22, 2024
$61.29
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۳,۲۱۸,۵۱۰.۲۰ ت
Feb 18, 2024
$57.47
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۳,۰۰۶,۲۷۱.۷۹ ت
Feb 14, 2024
$54.50
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۲,۸۱۴,۶۵۳.۵۲ ت
Feb 10, 2024
$51.30
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۲,۶۲۳,۱۳۸.۲۶ ت
Feb 06, 2024
$47.39
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۲,۷۶۵,۹۱۴.۴۲ ت
Feb 02, 2024
$47.48
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۲,۶۴۶,۹۷۲.۴۸ ت
Jan 29, 2024
$46.51
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۲,۵۵۴,۸۲۸.۲۳ ت
Jan 25, 2024
$46.01
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۲,۷۳۸,۴۱۸.۳۷ ت
Jan 21, 2024
$50.89
۲۷ دی ۱۴۰۲
۲,۸۴۵,۸۵۹.۸۵ ت
Jan 17, 2024
$53.29
۲۳ دی ۱۴۰۲
۲,۷۲۸,۰۶۳.۳۴ ت
Jan 13, 2024
$51.99
۱۹ دی ۱۴۰۲
۲,۴۷۲,۹۹۴.۷۷ ت
Jan 09, 2024
$48.06
۱۵ دی ۱۴۰۲
۲,۴۱۲,۳۰۴.۵۷ ت
Jan 05, 2024
$46.78
۱۱ دی ۱۴۰۲
۲,۴۰۵,۶۴۸.۳۸ ت
Jan 01, 2024
$46.99